Як вивчити граматику англійської мови


 

Вивчення граматики англійської мови слід розглядати не як самоціль, а як засіб оволодіння розмовними навичками. Процес оволодіння знаннями і навичками дає найкращі результати при структурованому підході до вивчення матеріалу.Вам знадобиться

Посібник з практичної граматики англійської мови, збірник вправ з граматики англійської мови.

Інструкція

  1. Визначте, з яких розділів складається граматика англійської мови. Для цього достатньо переглянути зміст будь-якого посібника з практичної граматики. Розділи слід вивчати «спірально», тобто на кожній новій ступені додавати і розширювати відомості, поглиблювати знання, отримані на попередньому етапі. Мета такого вивчення — привести весь граматичний матеріал до системи, зрозумілою для вас.
  2. Освоюйте кожен ступінь вивчення граматичної теми англійської мови в кілька етапів. Спочатку проведіть теоретичне ознайомлення з матеріалом. Потім використовуйте тренувальні вправи відповідного рівня складності, поступово переходячи від опор на зразки до самостійного застосування граматичної схеми в різних мовних контекстах, в тому числі і в власної мови. Також у вас повинна виробитися впізнавання граматичних зразків у тексті. Слід звертати на них увагу при читанні і перекладі.
  3. Проводите самоконтроль після закінчення кожного циклу вивчення граматичної теми, наприклад, за допомогою тестових завдань з відповідями до них в кінці посібника для звірки. При необхідності зробіть коригування отриманих знань і навичок. Не забувайте періодично повертатися до пройденого матеріалу з метою повторення.

Зверніть увагу

Специфічними для граматики англійської мови є наступні розділи: іменник (освіта множини, присвійний відмінок, рід), артикль, прикметник (освіта порівняльної і ейфорію), займенник (присвійні, зворотні, вказівні, невизначені), дієслово (часи, заставу, нахил, модальність, герундій), оборот there is / there are, пропозиція (порядок слів, побудова питань, придаткові пропозиції часу і умови).