Як вивести основні засоби

Як вивести основні засоби

Деякі організації в процесі господарської діяльності використовують основні засоби. Це активи підприємства, які мають матеріально-речову форму, а також строк корисного використання більше одного року. До таких об’єктів належать будівлі, споруди, обладнання та інше. Як і будь-яке інше майно, воно може вийти з ладу, або ж просто керівники вирішать продати його. У цьому випадку його необхідно списати.

Інструкція

 1. У тому випадку, якщо ОС списується через непридатність, то спочатку його повинні оглянути члени інвентаризаційної комісії, призначені наказом керівника. Після проведення інвентаризації, результати передаються в бухгалтерію, де ви повинні скласти акт про списання об’єктів (форма № ОС-4). Складається він у подвійному екземплярі, один передається матеріально-відповідальній особі, другий — залишається в бухгалтерії. В інвентарній картці зробіть позначку.
 2. У бухгалтерському обліку зробіть записи:

  Д01 субрахунок «Вибуття» / К01 (списана первісна вартість ОС);

  Д02/К01 субрахунок «Вибуття» (списана сума нарахованої амортизації ОС);

  Д91/К01 субрахунок «Вибуття» (списана залишкова вартість ОС).
 3. У тому випадку, якщо ви продаєте майно, складіть акт прийому-передачі майна (форма № ОС-1). Оформіть документ в подвійному екземплярі, прикладіть до нього всю технічну документацію.
 4. У бухгалтерському обліку зробіть записи:

  Д01 субрахунок «Вибуття» / К01 (списана первісна вартість ОС);

  Д02/К01 субрахунок «Вибуття» (списана сума нарахованої амортизації ОС);

  Д91/К01 субрахунок «Вибуття» (списана залишкова вартість ОС);

  Д62/К91 (відбитий виторг від реалізації ОС);

  Д91/К68 (врахована сума вхідного ПДВ).
 5. Ви також можете передати майно безоплатно. Для цього складіть акт про прийом-передачу ОС, також не забудьте оформити договір.
 6. У бухгалтерському обліку зробіть записи:

  Д01 субрахунок «Вибуття» / К01 (списана первісна вартість ОС);

  Д02/К01 субрахунок «Вибуття» (списана сума нарахованої амортизації ОС);

  Д91/К01 субрахунок «Вибуття» (списана залишкова вартість ОС);

  Д91/К10, 70 і т.д. (Списана сума витрат, пов’язаних з передачі ОЗ);

  Д91/К68 (нарахований ПДВ, згідно з ринкової вартості ОЗ).

Корисні поради

Всі витрати і доходи, які ви понесете внаслідок вибуття ОС, віднесіть до складу позареалізаційних.