Як вивести результат

Як вивести результат

При вирішенні завдань на комп’ютері з використанням мови програмування необхідно вивести результат рішення у зрозумілій користувачу формі. При цьому форма відображення вихідних даних може бути різною. Часто результат роботи програми виводиться на екрані або в зовнішньому файлі у вигляді тексту. В універсальній мові програмування С для виведення на екран використовуються спеціальні функції. З їх допомогою будь-який тип даних можна легко вивести на екран або у файл у потрібному поданні.

Вам знадобиться

Середовище програмування мови С.

Інструкція

  1. Для використання функцій, що забезпечують висновок потоку даних, на початку програми підключіть спеціальну бібліотеку. Для цього запишіть рядок виду: # include.
  2. Напишіть програмний код, вирішальний задану задачу. Якщо ви використовуєте власні функції для обчислень, обов’язково повертайте з них всі проміжні результати в основну функцію main. Остаточний результат також бажано виводити на екран або у файл з основного тіла програми.
  3. Для виведення результату на екран використовуйте перевантажену функцію printf. Спеціальним символом в одному з параметрів функції вкажіть тип виведеного значення. Якщо змінна з підсумковим значенням Result має тип int, то використовуйте запис виду: printf (» nРезультат виводиться на екран і дорівнює% d n», Result). Пояснювальний текст перед змінної напишіть той, який вам потрібен. Спеціальний символ «% d» вказує на те, що виводиться чисельне значення типу int. Символ « n» робить переклад каретки, тобто дозволяє вивести дані на новому рядку. Для виводу змінної строкового типу використовуйте спеціальні символи «% s» і «% с».
  4. Висновок результуючих змінних в файл відбувається з використанням інших функцій. Перш за все, відкрийте або створіть новий файл на жорсткому диску. Для цього в програмі введіть змінну: FILE * fp. Відкрийте файл для запису: fp = fopen («output.dat», «w»). Тут output.txt — ім’я файлу для виводу результату, а символ «w» вказує на відкриття файлу в режимі запису. Якщо на диску не існує файлу з таким ім’ям, то функція при виконанні створить його.
  5. Запишіть в файл результуючу змінну. Для цього використовуйте функцію fprintf (fp, » nРезультат виводиться в файл і дорівнює% d n», Result). Перший параметр вказує дескриптор записуваного файлу, інші параметри аналогічні описаним для функції printf.
  6. Після виведення всіх необхідних даних закрийте файл, вказавши команду fclose (fp). Тепер при виконанні програми ви побачите результат на екрані чи в файлі.