Як вийти з учасників ТОВ

Як вийти з учасників ТОВ

За законодавством вийти зі складу учасників ТОВ можна двома способами: здійснити відчуження (тобто, наприклад, продаж) своєї частки ТОВ або в певних випадках вимагати від ТОВ викупити свою частку. Також учасник має право продати частку іншим учасникам ТОВ або третім особам, якщо це дозволяє статут.

Інструкція

  1. Якщо ви збираєтеся покинути склад учасників ТОВ, перевірте, чи передбачена така можливість статутом. У рідкісних випадках учасники можуть її обмежити. Крім того, ви не має права покинути склад учасників ТОВ, якщо після виходу в ньому не залишається учасників.
  2. Складіть в довільній формі заяву про вихід з ТОВ. ТОВ зобов’язане протягом трьох місяців виплатити учаснику, який подав заяву, дійсну вартість його частки в статутному капіталі, яка визначається на підставі даних бухгалтерської звітності за останній звітний період. Якщо після такої виплати статутний капітал ТОВ стане менше, ніж мінімально допустимий за законом, вартість частки вираховується як різниця між вартістю чистих активів товариства і мінімально допустимим розміром статутного капіталу.
  3. Вихід з учасників необхідно зареєструвати. Для цього до податкової інспекції подаються заява учасника про вихід з ТОВ, його особисті документи та заяву за формою Р14001, а також інші документи в залежності від того, як ТОВ надійде з часток (розподілить між іншими учасниками, продасть).
  4. Якщо статутом заборонено вихід з ТзОВ шляхом продажу або дарування частки третім особам і якщо інші учасники ТОВ не захотіли купувати у вас частку, ви маєте право вимагати від ТОВ її придбання. Ви можете вимагати цього і в тому випадку, якщо на загальних зборах учасників голосували проти вчинення значного правочину або збільшення статутного капіталу, але все ж таке рішення було прийнято. Вимога повинна бути подана протягом 45 днів з дня прийняття рішення, проти якого ви голосували.
  5. Можна вийти зі складу учасників ТОВ, продавши свою частку іншим його учасникам або третім особам, якщо це дозволено статутом. Продаж частки здійснюється на основі договору купівлі-продажу часток. Спочатку ви зобов’язані сповістити про свій намір інших учасників ТОВ і саме ТОВ шляхом направлення їм оферти із зазначенням умов продажу частки. Протягом 30 днів решта учасників ТОВ вправі скористатися переважним правом купівлі частки.
  6. Якщо учасники не скористалися переважним правом, ви можете (іноді за згодою учасників) продати свою частку третім особам. Для цього потрібно укласти договір купівлі-продажу частки і засвідчити його у нотаріуса. Потім протягом трьох днів необхідно подати до податкової інспекції заяву про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, підписаний учасником ТОВ, відчужує частку.