Як визначати обсяг інвестицій


 

При плануванні випуску продукції, наприклад, в галузі будівельної індустрії, доводиться враховувати додаткові витрати на реконструкцію, заміну оснащення та обладнання, його переналадку, освоєння нових видів виробів. Такі витрати нерідко вимагають залучення інвестицій. Для правильного визначення обсягу залучених коштів знадобляться спеціальні розрахунки.Інструкція

 1. Проаналізуйте фінансове забезпечення випуску нової продукції. Якщо аналіз показує, що таке забезпечення недостатньо, збільште суму запозичених коштів.
 2. Оцініть рівень передбачуваного доходу на вкладений капітал і рівень рентабельності діяльності підприємства з випуску нової продукції. При недостатньо високих показниках інвестування в нову продукцію слід визнати недоцільним.
 3. Розгляньте як джерело інвестицій власні кошти підприємства: резерви, надходження виручки від уже виробленої продукції і так далі.
 4. Визначте забезпечений обсяг нової продукції за формулою:

  Q = (Fr + Fc + Td + Fconst) / Vc; де

  Q — передбачуваний обсяг випуску нових видів продукції;
  Fr — власні резервні кошти підприємства;
  Fc — кредитні кошти;
  Td — валовий дохід від реалізації продукції, що випускається;
  Fconst — відносяться на готову продукцію постійні витрати підприємства;
  Vc — перемінні витрати на одиницю нової продукції.
    


 5. Розрахуйте розмір залучених сторонніх інвестицій, джерелами яких, наприклад, можуть служити приватні інвестори і кредитні установи. Використовуйте для розрахунків формулу:

  Fcr = (Q * Vc + Fconst) — (Fr + Td), де

  Fcr — обсяг залучених коштів;
  Q — обсяг випуску нових видів продукції;
  Fr — власні резервні кошти підприємства;
  Vc — перемінні витрати на одиницю нової продукції;
  Fconst — постійні витрати підприємства;
  Td — валовий дохід від реалізації продукції.


 6. У випадку, коли для виробництва нових видів продукції планується придбати або удосконалити технологічне обладнання, при обчисленні додаткового фінансування врахуйте вартість нового обладнання і витрати на модернізацію вже наявного. Зробіть також поправку на витрати, пов’язані з внесенням змін у виробничий процес (освоєння продукції, її підготовка і т.п.).