Як визначати політичний режим

Як визначати політичний режим

Політичний режим — це спосіб реалізації державної влади. На сьогоднішній день існують три основних політичних режиму. Це авторитаризм, демократія і тоталітаризм. За якими характеристиками відрізнити їх один від одного?

Інструкція

  1. Визначте повноваження глави держави. Цей крок одразу допоможе відокремити демократичний режим від тоталітарного або авторитарного, тому що повноваження глави демократичної держави строго обмежені законом. Глави авторитарних і тоталітарних держав наділені практично абсолютною владою.
  2. Проаналізуйте партійний склад влади. Багатопартійність можлива лише при демократії. В інших випадках існує або тільки одна партія (авторитаризм), або якась партія має значну чисельну перевагу у владі.
  3. Охарактеризуйте ідеологію країни. У тоталітарних режимах панує одна ідеологія, а демократія характеризується політичним і культурним різноманіттям.
  4. Визначте ситуацію з правами та свободами громадян. При демократичному режимі дозволено все, що не заборонено законом. У тоталітаризмі і авторитаризмі дозволено або тільки те, що не має відношення до політики, або те, що наказано.
  5. Розгляньте наявність або відсутність опозиції чинної влади. У режимах політичної деспотії опозиції не може бути за визначенням, тоді як справді демократична держава може вважатися таким лише за наявності опозиційно налаштованих партій.
  6. Зверніть увагу на наявність або відсутність каральних органів в державі. Каральні органи строго регламентовані законом у демократичному суспільстві. При тоталітаризмі вони проводять масові репресії, а при авторитарному режимі — таємно здійснюють політичний нагляд.

Зверніть увагу

При визначенні політичного режиму легко відокремити демократію від режимів політичних деспотій. Але можна переплутати авторитаризм і тоталітаризм. При авторитаризмі вся влада зосереджується в руках однієї людини або групи осіб. Тоталітаризм є крайнім ступенем авторитарного режиму. Але його істотною відмінністю є прагнення повністю контролювати всі аспекти суспільства і людського життя.

Корисні поради

Крім зазначених форм правління деякі автори виділяють такі факультативні режими, як анархія і деспотизм. Але ця точка зору не приймається більшістю шкільних підручників.