Як визначати стиль тексту

Як визначати стиль тексту

У різних мовних ситуаціях ми звикли використовувати різні стилі мови. Стилі мови в російській мові поділяються на дві групи: розмовний і книжкові. А книжкові у свою чергу діляться на художній, публіцистичний, офіційно-діловий і науковий. Кожен функціональний стиль мовлення має власні особливості.

Інструкція

 1. Розмовний стиль.

  Розмовний стиль служить для повсякденного спілкування, коли людина ділиться своїми почуттями або думками з оточуючими в неофіційній обстановці. У ньому є розмовна і просторічна лексика. Даний стиль відрізняється від інших великої смислової ємністю, барвистістю, він надає вашої мови експресивність і яскравість.

  Мовні жанри: діалог, бесіда, приватна розмова або приватні листи.

  Мовні засоби: образність, простота, емоційність, виразність лексики, вживання вступних слів, вигуків, повторів, слів-звернень.
 2. Науковий стиль.

  Головна функція наукового стилю — повідомлення інформації, фактів і доказ їх істинності.

  Мовні жанри: наукова стаття, монографія, навчальна література, доповідь, дисертація і т.д.

  Мовні засоби: термінологія, наявність загальнонаукових слів, професіоналізмів, абстрактної лексики.

  Риси стилю: переважання іменників у пропозиції, логічність, точність, доказовість, однозначність, узагальненість, об’єктивність.
 3. Офіційно-діловий стиль.

  Використовується для інформування людей в офіційній обстановці. Офіційно-діловий стиль застосовується в наступних документах: законах, наказах, розписках, довідках, протоколах і т.д. Сфера застосування цього стилю — право, автор може виступати як юрист, дипломат, правознавець або просто громадянин.

  Стильові риси: точність, стандартизованість, відсутність емоційності, наявність мовних кліше, використання термінології, абревіатур.
 4. Публіцистичний стиль.

  Публіцистичний стиль служить для інформування людей в засобах масової інформації. Даний стиль можна зустріти в репортажах, статтях, інтерв’ю, нарисах, ораторської промови. Інформація, передана в публіцистичному стилі, призначена не для вузького кола людей, а для широких верств суспільства.

  Стильові риси: емоційність, заклично, логічність, оціночної.
 5. Художній стиль.

  Використовується в художній літературі. Мета художнього стилю — впливати на читача, передати почуття і думки автора, його переживання.

  Стильові риси: емоційність мови, образність, використання всіх багатств лексики.