Як визначати валентність

Як визначати валентність

Валентність — це здатність атома приєднувати інші атомні групи і окремі атоми. Це важливе поняття дозволяє визначити, скільки атомів того чи іншого речовини входить у формулу, і зобразити молекулу речовини графічно.

Вам знадобиться

таблиця валентностей

Інструкція

  1. Як визначати валентність
    Визначимо валентність елементів за умови, що ми знаємо формулу речовини. Для цього серед хімічних компонентів речовини знайдемо за таблицями ті елементи, які мають постійну валентність. Запишемо над кожним елементом його валентність, позначивши її римською цифрою. Наприклад, розглянемо з’єднання сірки, кисню і водню — H2SO4 або сірчану кислоту. Кисень має постійну валентність II, водень має валентність I.
  2. Як визначати валентність
    Тепер розглянемо елементи з непостійною валентністю. Так, сірка може мати валентність II, IV та VI. Два атома водню займають 2 валентні зв’язки в атомів кисню. Тоді сумарно в атомів кисню залишається 2 * 4 — 2 = 6 валентних електронів. І ці 6 вільних валентних зв’язків припадають на один-єдиний атом сірки. Отже, сірка в цьому сполук шестивалентного.

Зверніть увагу

Вчені визначили валентності багатьох елементів на підставі даних хімічного аналізу.

В одних випадках можна говорити про валентності одного хімічного елемента, що входить у формулу речовини, а в інших можна визначити тільки валентність групи, але не окремих елементів. Так, наприклад, для HClO4 про залишок ClO4 можна сказати, що він одновалентен, так як до нього приєднується 1 атом водню, а водень — одновалентних елемент.

Корисні поради

Знаючи валентності елементів, що входять до складу речовини, можна визначити його формулу. Знаючи формулу речовини, можна визначити валентності його елементів.