Як визначити активність рахунки

Як визначити активність рахунки

Господарські операції бухгалтерського обліку в міру їх накопичення вписуються на рахунку. Операції можна записувати як окремо, так і зводити їх в групувальні або накопичувальні відомості, якщо однорідних операцій багато. Це дозволяє значно скоротити кількість записів на рахунках.

Інструкція

  1. Активними називаються рахунки, на яких фіксуються господарські засоби підприємства і його майно (кошти, матеріали, обладнання, готова продукція). Витрачання коштів на таких рахунках відображається за кредитом, а їх збільшення — за дебетом. За дебетом може бути отриманий лише кінцевий залишок на активному рахунку. Тобто, на активних бухгалтерських рахунках прописується переміщення активів підприємства, у тому числі про їх наявність, різні надходження і витрату господарських засобів в залежності від їх видів. Іншими словами, активні рахунки — це вкладені кошти (гроші в банку, касі, майно, товар тощо)
  2. Найлегший спосіб дізнатися, пасивний рахунок або активний, — перевірити, в якій частині балансу (з правого або з лівого боку) розташована відповідний рядок. Збільшення коштів на бухгалтерському рахунку відображають за дебетом (якщо рахунок активний), а зменшення — за кредитом. У випадку, якщо рахунок пасивний, збільшення коштів на цьому рахунку повинно бути відображено за кредитом рахунка, а зменшення — за дебетом.
  3. При визначенні активності рахунку ви повинні врахувати, що в ньому вписані існуючі засоби організації, що знаходяться в її розпорядженні, а також показники збільшення цих коштів. Тобто суми постійно змінюються і записуються на рахунки у міру їх надходження.
  4. Активні рахунки відкриваються на початку звітного періоду, на яких є залишки коштів. З активної частини балансу використовуються дані для запису на рахунках і записуються на дебет рахунків. Таким чином, відкривається рахунок і записується початкове сальдо. Надходження та збільшення коштів відображаються за дебетом, витрата і вибуття, тобто зменшення — за кредитом рахунків. Після закінчення звітного періоду по всіх рахунках підбиваються підсумки оборотів. Тобто, для активних рахунків дебет — тільки збільшення, а кредит — тільки зменшення.
  5. Суми по операціях звітного періоду записуються в підсумки обороту за дебетом, а сума початкового залишку не включається. За звітний період кінцеве сальдо за активними рахунками визначається як сума початкового сальдо по дебету і підсумок оборотів по дебету, мінус підсумок оборотів по кредиту. Залишок буде дебетовим або рівним нулю.