Як визначити амортизаційну групу

Як визначити амортизаційну групу

Все майно підприємства, яке приймається до бухгалтерського обліку, амортизується, тобто зношується з часом. Залежно від терміну корисного використання воно відноситься до однієї з амортизаційних груп. Строком корисного використання вважається період, протягом якого активи підприємства здатні приносити дохід.

Інструкція

  1. Період, за який майно здатне служити цілям діяльності підприємства, визначається самостійно з урахуванням Податкового кодексу, який регламентує віднесення майна до тієї чи іншої амортизаційної групі, а також з урахуванням класифікації основних засобів.
  2. Всі амортизується майно відноситься до тієї чи іншої амортизаційної групі. Усього таких груп десять. Так до першої амортизаційної групи належить недовговічні активи, строк корисного використання яких складає від року до двох років. Друга амортизаційна група включає майно, термін корисного використання якого 2-3 роки, третя — 3-5 років, четверта — 5-7 років, п’ята — 7-10 років, шоста — 10-15 років, сьома — 15-20 років, восьма — 20-25 років, дев’ята — 25-30 років, десята — понад 30 років.
  3. Строк корисного використання підприємство може встановлювати після введення об’єкта основних засобів в експлуатацію, а також після реконструкції, модернізації, технічного переозброєння, якщо має місце збільшення даного терміну. Однак збільшувати строк корисного використання можна тільки в межах, які встановлені для даної амортизаційної групи.
  4. За нематеріальних активів строк корисного використання визначається виходячи з періоду дії патенту або ліцензії на право використання об’єкта. Якщо строк корисного використання визначити таким чином не можливо, то норми амортизації встановлюються на період 10 років.
  5. Перелік основних засобів, які включаються в кожну з амортизаційних груп, суворо регламентується законодавством. Наприклад, до п’ятої амортизаційної групи належить майно: будівлі, крім житлових, майданчики виробничі без покриттів, теплові магістральні мережі, фотоапаратура та ін
  6. Якщо основний засіб не належить до жодної з амортизаційних груп, строк корисного використання його визначається, виходячи з технічних умови чи рекомендацій виробника.