Як визначити балансовий прибуток

Як визначити балансовий прибуток

Фінансовий результат діяльності організації характеризується величиною отриманого прибутку, а також рівнем рентабельності. Прибуток з’являється від реалізації послуг чи продукції. Тільки після здійснення угоди, чистий дохід може прийняти форму чистого прибутку. Обсяги реалізації, рівень рентабельності та розмір прибутку залежать від постачальницької, виробничої, комерційної і збутової діяльності підприємства, тобто ці показники характеризують кожну сторону господарювання.

Вам знадобиться

- Калькулятор;
- Бухгалтерський баланс.

Інструкція

  1. Узагальненими характеристиками діяльності підприємства виступають чиста і балансовий прибуток. Вони залишаються рівними до моменту оплати податків. Чистий прибуток має залежність від відсоткової ставки податку на прибуток, а значить залежить від зовнішніх факторів. Балансовий прибуток в більшому ступені, ніж чиста відображає ефективність діяльності організації та ефективність прийнятих керівництвом рішень.
  2. Для первинної оцінки рішень, керівництво зазвичай вимагає розрахунку балансового прибутку і проводить оцінку впливу факторів на балансовий прибуток. Той нюанс, що податок на прибуток віднімається з балансового прибутку, всього лише відображає факт її важливості як кількісної характеристики роботи організації.
  3. Балансовий прибуток визначають виходячи з даних за результатом прибутку від іншої реалізації, кількості прибутку від реалізації робіт чи продукції, по сальдо від позареалізаційних операцій. Всі ці дані необхідно скласти, і підсумковий результат буде балансовою прибутком.
  4. Чистий же прибуток дорівнює різниці між балансовою прибутком і величиною податку на прибуток. Якщо підприємство торгове, то в його діяльності широко застосовується і показник рентабельності, який характеризує відносний розмір прибутку.
  5. Податок на прибуток є основним і самим значним відрахуванням до бюджету. Оподаткуванню підлягає та частина балансового прибутку, яка не містить витрат, віднесених до витрат обігу.
  6. Оподатковуваний прибуток — це різниця між балансовим прибутком, податку на дохід, податку на нерухомість, прибутку, що вилучається до бюджету, а також прибутку, отриманого понад рівень рентабельності.
  7. Для здійснення успішного керівництва організацією необхідно визначати і аналізувати балансовий прибуток. Тому слід досконально вивчити динаміку прибутку, враховуючи інфляційні дані, коригувати виручку на середньозважений індекс зростання вартості послуг або товарів у середньому по галузі. Витрати на реалізацію послуг і продукції необхідно зменшити на приріст внаслідок підвищення цін.

Зверніть увагу

Балансовий прибуток є головним критерієм успішної підприємницької діяльності. За розміром прибутку можна оцінити комерційну ефективність організації.

Корисні поради

Одиним з важливих етапів діяльності підприємства є планування прибутку. Розраховувати прибуток можна після підрахунку фінансів на майбутній період і з’ясування розміру коштів, які організація може використовувати в розрахунковому періоді.