Як визначити балансову вартість

Як визначити балансову вартість

Під балансовою вартістю розуміється вартість матеріальних і нематеріальних активів, за якою вони приймаються до обліку. Іншими словами, це вартість майна, яка відображена в балансі підприємства. Для більш точного відображення балансової вартості застосовується амортизація.

Інструкція

  1. Майно може бути прийнято на баланс підприємства за первісною вартістю і за відновною. Первісна балансова вартість буде включати витрати на придбання, будівництво, введення в експлуатацію нових виробничих або невиробничих активів.
  2. Відновлювальна вартість передбачає вартість придбання майна за ринковими цінами на певну дату. Якщо сума первісної вартості визначається як сукупність витрат, то відновна вартість розраховується, виходячи з аналізу середньоринкових цін. Відновлювальна вартість часто коригується в результаті переоцінки.
  3. Балансова вартість постійно уточнюється, у зв’язку з тим, що майно підприємства зношується, тобто враховується його амортизація. Тому балансова вартість активів визначається як різниця між первісною вартістю прийнятого на баланс майна і сумою нарахованої амортизації.
  4. Необхідність визначення балансової вартості має місце в акціонерних товариствах. Якщо угода, пов’язана з відчуженням або придбанням майна, складає більше 25 відсотків вартості балансового майна, вона вважається великою. Рішення по такій операції приймається зборами директорів або загальними зборами акціонерів. У разі неправильного визначення балансової вартості в цьому випадку, угода може вважатися недійсною.
  5. Необхідно пам’ятати, що балансова вартість активів підприємства повинна визначатися на дату здійснення операції. В акціонерних товариствах досить проблематично скласти баланс на проміжну дату, оскільки більшість операцій здійснюється в кінці звітного періоду. Тому російським законодавством передбачено визначення балансової вартості активів, з метою прийняття рішення про розмір угоди, на останню звітну дату (місяць або квартал).