Як визначити число протонів


 

Атом кожного хімічного елемента — це своя власна неповторна система, з певним, властивим тільки йому кількістю дрібних часток — нейтронів, електронів і протонів. В центрі атома знаходиться ядро, позитивно заряджене за рахунок протонів. Там же розташовуються і нейтральні частинки — нейтрони. Навколо обертаються електрони, що несуть негативні заряди.Інструкція

 1. Щоб вірно описати будову атома, необхідно вміти правильно читати періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Це джерело інформації, яку потрібно зуміти витягти, для чого дуже важливо засвоїти деякі навички «читання».
 2. Таблиця Д.І. Менделєєва розділена на періоди і групи. В результаті кожен елемент має своє певне місце «проживання», під конкретним номером, що зазначено в кожній клітині таблиці. Крім цього там же дано точне значення відносної атомної маси, яке при розрахунках необхідно округляти до цілого числа. Виняток становить тільки атом хлору, який має дробове значення, а саме Ar (Сl) = 35,5.
 3. Існує кілька правил, згідно з якими можна дати характеристику атому. Кількість протонів (р) визначається по порядковому номеру елемента. Їх число збігається з кількістю електронів (ē), тобто, скільки в атомі частинок з позитивним зарядом, стільки ж має бути і з негативним. В характеристику атомів входить ще і визначення числа нейтронів (n). Щоб знайти їх кількість, потрібно з відносною атомною маси елемента відняти порядковий номер.
 4. Приклад № 1. Визначте число часток (протонів, нейтронів, електронів) в хімічному елементі № 5
  Елемент № 5 — це бор (B). Якщо його номер дорівнює 5, отже, протонів теж буде 5. Так як число протонів і електронів збігається, значить і електронів теж 5. Знайдіть число нейтронів. Для цього відніміть з відносно атомної маси (Ar (B) = 11) порядковий номер № 5
  Загальна запис:
  р = + 5
  ē = — 5
  n = 11 — 5 = 6
    
 5. Приклад № 2. Визначте число часток (протонів, нейтронів, електронів) в хімічному елементі № 56
  Елемент № 56 — це барій (Bа). Якщо його номер рівний 56, отже, протонів теж буде 56. Так як число протонів і електронів збігається, значить і електронів теж 56. Знайдіть число нейтронів. Для цього відніміть з відносно атомної маси (Ar (Bа) = 137) порядковий номер № 56
  Загальна запис:
  р = + 56
  ē = — 56
  n = 137 — 56 = 71
    

Корисні поради

Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва є дозволеним довідковим матеріалом на всіх видах контролю.