Як визначити ціну реалізації

Як визначити ціну реалізації

У системі ринкових відносин проблема ціноутворення посідає ключове місце. Організації в основному оголошують вільні (ринкові) ціни, розмір яких визначається пропозицією і попитом.

Інструкція

  1. Найбільш справедливим способом визначення ціни реалізації товарів є отримання мінімально необхідного рівня рентабельності організації до активів. Він не може бути нижчою за ціну капіталу. Також чином визначається загальна маса прибутку, яка дозволяє забезпечити отримання такої рентабельності.
  2. Витратний метод утворення ціни полягає в тому, що ціна формується виходячи з витрат продавця на виробництво і реалізацію товару. Тобто ціна реалізації товару складається з відношення суми величини непрямого податку; сукупних витрат продавця на виробництво і реалізацію товару; норми прибутку, закладеної в ціні реалізації товару до обсягу партії товару чи обсягу виробництва.
  3. Даний метод допомагає точно враховувати витрати фірми в утворенні ціни і враховує інтереси продавця. Однак слід зазначити, що на практиці повна дійсна собівартість продукції складається після факту реалізації, коли мова йде про оптову торгівлю. Тому реальна інформація про ціну з урахуванням всіх витрат фірми надходить трохи пізніше.
  4. Витратний метод утворення ціни підрозділяється на активне і пасивне ціноутворення. Останнє передбачає встановлення ціни лише з урахуванням витрат фірми і конкурентів. Тобто, торгівля ведеться з метою отримання коштів на відшкодування зроблених витрат. У рамках витратного підходу активне ціноутворення передбачає різні способи управління показниками ціни, маржинального доходу, обсягу реалізації, товарообігу за допомогою співвіднесення величин змінних та постійних витрат фірми.
  5. При виборі активного або пасивного ціноутворення слід звернути увагу на сприятливу кон’юнктуру ринку або його спад. Витратний метод визначення ціни підходить невеликим фірмам, що працюють в умовах монополістичної конкуренції. Великим фірмам необхідно проводити аналіз ринку, враховувати коливання попиту на товари, враховувати витрати.