Як визначити дефлятор ВВП


 

Дефлятор ВВП-це агрегований показник загального рівня цін, який розраховується як співвідношення номінального та реального ВВП (Валового внутрішнього продукту). Він є одним з основних цінових індексів, що застосовуються в макроекономічних розрахунках для вимірювання змін рівня цін.Вам знадобиться

-ВВП досліджуваного року номінальний
-ВВП досліджуваного року реальний (тобто в цінах базисного року)

Інструкція

 1. Визначте номінальний ВВП в досліджуваному році.
  ВВП (gross domestic product — GDP) являє собою сумарну вартість усіх товарів і послуг, які були проведені в одній конкретній країні за певний період часу. В основному, для розрахунку ВВП використовується річний період. Номінальним валовим внутрішнім продуктом називають ВВП, виражений в цінах поточного періоду. Для того, щоб дізнатися його значення, можна скористатися сайтом державної статистичної служби (http://www.gks.ru/ ( http://www.gks.ru/ ))
 2. Визначте реальний ВВП.
  Реальний ВВП — це валовий внутрішній продукт, в якому усунуто зміна рівня цін. Він представлений у постійних цінах, тобто в цінах того базисного року, по відношенню до якого нам необхідно розрахувати дефлятор. В умовах задач по макроеноміке реальний ВВП, як правило, дається. На практиці на сайті Росстата представлений сам дефлятор ВВП, виражений у відсотках. Щодо нього можна розрахувати реальний ВВП. Таким чином, даний показник допомагає нам побачити реальні зміни обсягів виробництва товарів і послуг у досліджуваній країні і сприяє виявленню тенденцій.
 3. Підставляємо відомі нам значення в формулу:
  Дефлятор ВВП = Номінальний ВВП / Реальний ВВП
  Приклад розрахунку дефлятора ВВП: якщо в 2010 року номінальний ВВП склав 120 000 ум. ден. од., а реальний ВВП в цінах базисного року (2008) 100 000 ум. ден. од., то дефлятор дорівнює 120 000/100000 = 1,2.
  Цей результат означає, що рівень цін за цей час зріс в 1,2 рази.

 4. Формула розрахунку індексу Пааше ( дефлятора ВВП)

                Дефлятор ВВП відноситься до індексів Пааше. Це індекси для мінливого набору товарів, або зі змінними вагами. Також його можна розрахувати за наведеною формулою. Фактично, ця формула аналогічна попередньої, але в умовах задач іноді дають дані не по ВВП, а за обсягом і цінами вироблених / спожитих товарів. Підставивши відомі нам дані в формулу, ми отримаємо значення індексу Пааше або дефлятора ВВП.
    

Зверніть увагу

Дефлятор ВВП враховує зміни ціною і структурі споживання, тому що використовує обсяг товарів і послуг поточного року.
Однак, до мінусів його розрахунку слід віднести складність отримання кількісних характеристик усіх досліджуваних товарів. Він може занижувати інфляцію через зміненої структури попиту на подорожчали товари.