Як визначити дисконтовану вартість


 

Дисконтована (поточна) вартість являє собою оцінку величини отриманої в майбутньому прибутку від вкладення коштів у певний фінансовий інструмент в перерахунку на нинішній момент часу. Вона дозволяє знайти розмір інвестицій, який необхідний для того, щоб отримувати певний прибуток після закінчення встановленого періоду.Інструкція

  1. Для того щоб зрозуміти, як знайти дисконтовану вартість, розглянемо приклад. Інвестор має намір вкласти кошти в акції. Через рік він планує отримати 2000 доларів. Ставка відсотка (прибутковість) дорівнює 10%. Для того щоб визначити дисконтовану вартість, потрібно величину майбутнього доходу розділити на ставку відсотка, збільшену на одиницю. Дисконтована вартість в даному прикладі становитиме 1818 доларів (2000 / (1 +0,1)). Таким чином, інвестору потрібно вкласти 1818 доларів, щоб через рік отримати 2000 доларів. Очевидно, що чим вище процентна ставка, тим менша сума вкладень буде потрібно, і навпаки, при меншій процентної ставки необхідно вкласти велику суму для отримання рівного доходу.
  2. Ви повинні розуміти, що дисконтована вартість залежить не тільки від відсоткової ставки, а й від терміну вкладень коштів. Припустимо, інвестор вклав кошти в акції на строк 3 роки, а не на рік, як це було зазначено в попередньому прикладі. В цьому випадку дисконтована вартість за 1 рік становитиме 1818 доларів, за другий — 1652 долара (1818 / (1 +0,1)), за третій — 1501 долар (1652 / (1 +0,1)). Дисконтована вартість, що дорівнює 1501 долара, означає, що інвестору для того, щоб отримати 2000 доларів через 3 роки, потрібно вкласти цю суму. Таким чином, чим більше термін інвестування, тим менша величина інвестицій буде потрібно.
  3. Для того щоб визначити дисконтовану вартість при різних термінах інвестування та процентних ставках, використовуйте наступну формулу:

    P = I / (1 + r) ^ n, де Р — дисконтована вартість; I — величина інвестицій; r — процентна ставка; n — термін інвестування.

    Необхідність розрахунку дисконтованої вартістю обумовлена ​​тим, що вона дозволяє співвіднести передбачувану суму вкладень з очікуваною величиною прибутку. На підставі чого можна зробити висновок, чи доцільно вкладати кошти в даний проект.