Як визначити довгострокові завдання підприємства

Як визначити довгострокові завдання підприємства

Постановка довгострокових завдань — важливий момент планування діяльності будь-якого підприємства. Без цього неможливо його існування і розвиток. Завдання залежать від місії підприємства і його стратегічних цілей.

Інструкція

  1. Сформулюйте мету існування вашого підприємства. Вони можуть бути різними — збільшення прибутку, насичення ринку і задоволення потреб споживача в тій чи іншій продукції, зростання капіталу власників акцій. Підприємство в тій чи іншій мірі прагне досягти всіх цілей, проте одна або кілька будуть пріоритетними. Щоб визначити саму головну мету, подумайте, потреби якої зацікавленої групи для вас важливіше всього іншого. Це можуть бути акціонери, кредитори, співробітники, споживачі, менеджери, постачальники, органи влади, суспільство в цілому.
  2. Місія представляє собою заяву, в якій сформульовані цілі компанії і пріоритети. Це свого роду база для постановки цілей і завдань. У цій заяві повинно бути вказано, ніж фірма відрізняється від інших. Визначте і вкажіть область конкуренції. У неї є кілька складових — галузева, географічна, споживча. Напишіть, до чого прагне фірма, тобто визначте стратегічний напрям її діяльності. Сформулюйте, якими знаннями, вміннями та навичками повинен володіти персонал. Визначте групу осіб, чиї інтереси захищає фірма в першу чергу. Місія може бути визначена як в спільному документі, так і в короткій фразі.
  3. Сформулюйте цілі компанії. Вони можуть бути довгостроковими і короткостроковими. Можуть бути також ринкові, фінансові, виробничі, організаційні цілі. Наприклад, до ринкових відносяться збільшення кількості клієнтів або завоювання певного відсотка ринку, зростання обсягів продажів і т. д. До виробничих цілей відносяться, наприклад, відкриття філіалу, будівництво нового цеху, розробка та освоєння нових технологій. До фінансових цілям належить зростання кількості продукції у вартісному вираженні, зменшення витрат, збільшення рентабельності, зниження собівартості. Організаційні цілі стосуються персоналу. Це зростання кількості працівників тієї чи іншої спеціальності, збільшення зарплати, застосування нових управлінських рішень. Цілі мають відповідати певним вимогам. Вони повинні бути досяжними, конкретними, розрахованими на певний час. Необхідні й критерії, за якими можна було б визначити, чи вдалося фірмі досягти потрібного результату. Цілі не повинні суперечити місії і один одному.
  4. Визначте, що необхідно зробити для досягнення довгострокових цілей. Завдання — це шляхи досягнення цілей. Наприклад, для того, щоб домогтися збільшення кількості клієнтів, необхідно збільшити асортимент товарів і послуг, створити філію фірми у віддаленому районі, освоїти виробництво нового виду продукції, розробити і реалізувати рекламну компанію. Для освоєння нової технології може знадобитися нове обладнання або навчання персоналу на курсах підвищення кваліфікації. Кожна довготривала задача ділиться на декілька більш дрібних. Наприклад, щоб послати співробітника на курси чи семінар, необхідно вибрати з декількох семінарів найбільш ефективний, знайти кошти для його оплати, знайти заміну співробітнику на час навчання. Точно таким же способом діляться на етапи і інші завдання.