Як визначити ефективність інвестиційного проекту

Як визначити ефективність інвестиційного проекту

Сутність оцінки інвестиційного проекту полягає в адекватному визначенні сьогоднішніх витрат і майбутніх надходжень. Для аналізу ефективності вкладень застосовується система показників. Але необхідно враховувати, що рішення про інвестування застосовується зараз, а значить, показники проекту слід розраховувати з урахуванням зниження цінності грошей у майбутньому.

Інструкція

 1. Для того щоб оцінити інвестиційний проект, вам необхідно знати ставку дисконтування. Вона являє собою ставку, за якою майбутні грошові надходження приводяться до поточної вартості. Ставка дисконтування розраховується як сума темпу інфляції, мінімальної реальної норми прибутку, яку бажає отримати інвестор, а також рівня ризику вкладень в проект.
 2. Одним з критеріїв, що відображають ефективність інвестиційного проекту, є чиста приведена вартість (NPV). Для її розрахунку використовуйте наступну формулу:

  NPV = Σ (Рi / (1 + r) ^ i) — I, де

  P — чистий грошовий потік для кожного періоду;

  r — ставка дисконтування;

  I — початкові інвестиції,

  i — кількість періодів надходження грошових коштів.

  Якщо даний показник приймає позитивне значення, проект приймається, оскільки вкладення окупляться і принесуть інвесторові прибуток. Критерій чистої наведеної вартості використовується в якості основного, оскільки NPV різних проектів можна підсумовувати.
 3. При аналізі інвестиційного проекту вам також слід розрахувати внутрішню норму прибутковості (IRR). Вона являє собою таке значення коефіцієнта дисконтування, при якому критерій NPV дорівнює нулю. Економічний зміст даного розрахунку полягає в тому, що внутрішня норма прибутковості показує рівень витрат, пов’язаних з даним проектом, який може допустити інвестор. Наприклад, якщо проект фінансується за рахунок кредиту, то норма прибутковості відображає верхню межу процентної ставки, перевищення якої робить проект збитковим. Таким чином, якщо IRR вище ціни джерела капіталу, необхідного для реалізації проекту, то його слід прийняти, якщо нижче — відкинути. Якщо критерій IRR дорівнює відносній ціні джерела фінансування, то це означає, що проект не є ні прибутковим, ні збитковим. Іншими словами, внутрішня норма прибутковості — це прикордонний показник: якщо відносна ціна капіталу перевищує його величину, то в результаті реалізації проекту неможливо буде забезпечити повернення вкладень та їх віддачу.
 4. Крім того, для оцінки ефективності інвестицій ви можете використовувати індекс рентабельності (IR). Він розраховується наступним чином:

  IR = Σ (Рi / (1 + r) ^ i) / I.

  Цей критерій є наслідком методу чистої теперішньої вартості. Якщо індекс рентабельності перевищує 1, проект є ефективним, вкладення принесуть інвесторові дохід, якщо нижче 1 — збитковим. Якщо IR = 1, то вкладення в проект окупляться, але прибутку не принесуть. На відміну від чистої приведеної вартості даний показник є відносним. Він може бути використаний для оцінки проектів, що мають однакові NPV.