Як визначити ефективність менеджменту


 

Ефективність менеджменту визначається співвідношенням витрат і прибутку. Чим менше витрати і вище одержувані результати, тим ефективніше працює апарат управління. Але в поняття ефективності входять не тільки економічні, а й соціальні показники.


Інструкція

  1. Прямий економічний ефект ви можете визначити кількісно по зростанню прибутку, зниження витрат, підвищення якості і зниження відсотка браку. Соціальна ефективність — непрямий показник, який важко визначити в цифрових величинах. Це підвищення задоволеності умовами праці, вмотивованість на досягнення кращих результатів, підвищення добробуту працівників підприємства.
  2. При ефективному менеджменті між економічною і соціальною складовою існує прямий взаємозв’язок. Підвищення однієї з них відразу ж повинно бути приводом для зростання інший. Тобто підвищення прибутку підприємства має позитивним чином позначатися на зростанні добробуту працівників у вигляді підвищення зарплат і премій. Порушення такої причинно-наслідкового зв’язку самим негативним чином позначається на ефективності управління.
  3. На будь-якому підприємстві існують підрозділи, що приносять прибуток, і витратні. Оцінити ефективність роботи перших досить просто — це, як говорилося на початку, співвідношення витрат на виробництво і отримуваного прибутку. Але існують підрозділи, такі, як транспортний відділ, апарат управління, маркетингова та складська служба, відділ персоналу, закупівель і служба безпеки, за якими відомі лише суми витрат. Результати їхньої діяльності в явному вигляді оцінити складніше. Це можна зробити за непрямими показниками.
  4. Щоб визначити ефективність менеджменту для невиробничих служб, використовуйте поділ показників на фінансові та нефінансові. До фінансових віднесіть, ті, що можна відобразити в системі бюджету та фінансового обліку: планові і фактично витрачені обсяги витрат за статтями бюджету цього підрозділу, ліміт перевитрати по цих статтях.
  5. До нефінансовим показників, що визначають якість роботи, віднесіть ті, що характеризують специфіку діяльності даного підрозділу. Для транспортного відділу, наприклад, це буде обсяг вантажообігу, для служби персоналу — показники плинності кадрів, для служби доставки — середній час доставки товару замовнику. Використовуючи систему, що враховує декілька різнопланових характеристик якості роботи підрозділу, ви завжди зможете оцінити ефективність менеджменту.