Як визначити ефективність проекту

Як визначити ефективність проекту

Говорячи про підприємство, що займається інвестиційними проектами і бажає перевірити фінансову спроможність при їх первинному відборі, необхідно визначити які способи управління проектом є найбільш ефективними.

Вам знадобиться

- Готовий бізнес-проект;
- Навички аналізу та менеджменту.

Інструкція

  1. Скористайтеся методом умовного виділення. Його найкраще застосовувати тоді, коли проект відокремлений від підприємства фізично і розглядається як незалежний. Для цього проект, який стає частиною підприємства, представляють умовно як окремої юридичної особи зі своїми пасивами та активами, витратами і виторгом. Завдяки даному методу можна оцінити ефективність бізнесу та його фінансову спроможність. Відкритим при цьому залишається питання про фінансовий стан підприємства, яке здійснює проект.
  2. Застосуйте метод аналізу змін. Тут аналізуються тільки збільшення (зміни), які вносяться проект в дані по діяльності підприємства. Метод стає особливо зручним, коли суттю проекту є модернізація або розширення поточного виробництва. Причому метою проекту може бути як зростання виручки (від збільшення якості продукції або обсягів), так і зменшення поточних витрат. Завданням є порівняння приросту чистих доходів підприємства з інвестиціями, які потрібні для забезпечення даного приросту.
  3. Подумайте про необхідність проведення методу об’єднання. Він полягає в аналізі фінансової спроможності фірми, що здійснює проект, і не зачіпає його ефективність. Особливо зручно застосовувати метод, коли проект за масштабом можна порівняти з масштабом діючого виробництва. За рахунок даного методу можна побудувати фінансовий план підприємства, яке здійснює інвестиційний проект.
  4. Скористайтеся методом накладення. Щоб оцінити ним проект, спочатку розглянете його окремо (методом умовного виділення), проаналізуйте його економічну ефективність і фінансову спроможність, потім підготуйте фінансовий план самого підприємства без проекту, і вже на рівні фінансової звітності сумістите результати по справжньої діяльності підприємства та самого проекту.