Як визначити економічне зростання

Як визначити економічне зростання

Актуальним показником, що характеризує ситуацію в країні, вважається економічне зростання. Він обумовлений збільшенням Валового Національного продукту на душу населення країни, а також приростом виробничих потужностей.

Інструкція

  1. Існує два способи вимірювання економічного зростання. Перший являє собою вимір за допомогою річного приросту сукупного національного продукту. Другий — за допомогою приросту темпів чистого національного продукту.
  2. Встановіть шлях економічного зростання, а саме: екстенсивний чи інтенсивний. При екстенсивному шляху зростання відбувається збільшення обсягів залучення робочої сили для виконання виробничого процесу. Завдяки цьому, відбувається збільшення зайнятості робочої сили, тим самим зменшується загальний показник безробіття в країні. При екстенсивному шляху також відбувається збільшення обсягу виробленої продукції, завдяки тому, що збільшується чисельність зайнятого населення. Таким чином, трудові сили людей спрямовані на випуск і реалізацію товарів або послуг.
  3. Для підвищення випуску продукції витрачається більша кількість виробничих основних фондів, матеріальних і нематеріальних ресурсів. Отже відбуватиметься зростання освоєння і видобутку нових природних ресурсів для подальшого їх впровадження у виробничий процес. У результаті економічного зростання за допомогою екстенсивного шляху зростає зростання інвестицій для фінансування зрослого обсягу виробництва. При інтенсивному шляху зростання відбувається збільшення ефективності використання виробничих ресурсів, а не їх обсягу, як при екстенсивному способі. Завдяки збільшенню ефективності виробництва, відбувається подальший приріст якості праці, а також товарів, що випускаються або послуг.
  4. Розрахуйте показники виміру економічного зростання. До таких відносять: коефіцієнт зростання, темп зростання і темп приросту. Коефіцієнт зростання розраховується як відношення значення показника поточного періоду до значення показника базисного періоду. Темп зростання визначається як множення коефіцієнта зростання на 100%. Темп приросту розраховується як різниця між показником темпу росту і 100%.