Як визначити економічний ефект

Як визначити економічний ефект

Визначення економічного ефекту показує, наскільки вигідно здійснювати підприємством ту чи іншу діяльність. Показники вимірюються в результаті різниці доходів від діяльності підприємства і витрат, витрачених на її здійснення. Виявлення економічного ефекту важливо при реалізації інвестиційного проекту.

Інструкція

 1. Виберіть для себе зручний фінансовий метод для розрахунку економічного ефекту: NPV (Net present value) — чиста приведена вартість (інша назва — чистий приведений доход), IRR (Internal rate of return) — внутрішня норма прибутковості, Payback period — термін окупності інвестованих коштів в проекті.
 2. Формула розрахунку NPV наведена нижче:

  NPV = NCF1 / (1 + Re) + … + NCFi / (1 + Re) I, де

  NCF (або FCF — free cash flow) — чистий грошовий потік на i-тому відрізку планування;

  Re — ставка дисконтування.

  NPV і означає приведений дохід, тобто дохід від проекту, наведений на даний момент часу, а не на майбутній. Якщо показник NPV більше нуля, то грошові кошти обов’язково з’являться в результаті реалізації проекту. Таким чином, NPV показує доцільність здійснення тієї чи іншої діяльності. Якщо NPV менше нуля, забудьте про даний проект, прибутку він не принесе.
 3. Внутрішня норма (ставка) прибутковості (повернення інвестицій) (IRR) є абсолютною величиною, на відміну від NPV. Значення IRR — це показник ставки дисконтування, при якому показник NPV дорівнює нулю. Отже, визначте внутрішню ставку дохідності за ставкою банківського відсотка, при якому цей проект не отримає ні прибутку ні збитків. Для розуміння залежності величини NPV від IRR побудуйте графік. На малюнку видно, при низькій ставці дисконтування підприємство отримує прибуток, при збільшенні IRR прибуток підприємства зменшується.
 4. Виявити термін окупності вкладених коштів по проекту (payback period). Проаналізуйте свій проект на щорічний повернення інвестицій. Максимальний термін окупності може бути встановлений самим підприємством, головне визначте, чи зможуть повернутися всі витрачені гроші на проект вчасно. Розраховуючи один з наведених трьох показників, ви не зможете повноцінно визначити економічний ефект проекту, і лише при зіставленні всіх показників реально отримати підсумковий висновок з прибутку, рентабельності і терміну окупності проекту.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Враховуйте, що при розрахунку NPV зовсім не беруться до уваги ризики, тому при порівнянні кількох проектів за допомогою NPV необхідно підраховувати ризики і робити коректування, щоб визначити з усіх цікавлять проектів той, який передбачає найбільш бажаний бюджет.

Корисні поради

За допомогою абсолютного показника IRR оціните проекти і порівняйте їх між собою. Завдяки ставці дисконтування, визначаються ризики за проектом і порівнюються прибутку з урахуванням ризиків.