Як визначити економічний прибуток

Як визначити економічний прибуток

Економічний прибуток є різницею між сумою від реалізації продукції та її собівартістю в результаті діяльності підприємства за вирахуванням витрат. Прибуток — відображення чистого доходу, показує ефективність діяльності організації, дозволяє формувати бюджет і має стимулюючу функцію, оскільки є джерелом приросту капіталу.

Вам знадобиться

Калькулятор, дані по змінним і постійним доходами і видатками.

Інструкція

  1. Економічний прибуток на підприємстві примножується, якщо вигоди, отримані від користування довгостроковими ресурсами, перевищують витрати на їх отримання. При визначенні економічного прибутку враховується вартість усіх процентних зобов’язань, у тому числі відсотків за позиками. Тому бухгалтерський прибуток завжди вище економічної, але саме економічний прибуток є критерієм ефективності роботи підприємства і використання ресурсів.
  2. Фінансовий результат роботи підприємства визначається за допомогою зіставлення доходів і витрат і виражається показником економічного прибутку. Розрахунок показників проводиться на основі обороту організації.
  3. У підсумку якщо скласти собівартість продукції, додати всі витрати на виробництво, витрати і отриману суму відняти від суми від реалізації продукції, то різниця буде економічною прибутком організації.
  4. Основне завдання підприємства — привести до максимізації економічний прибуток через систему витрат, використання ресурсів, визначення втрачених доходів і виявлення прихованих витрат. Розрахунок бухгалтерського прибутку підприємства відрізняється тим, що неявні витрати у звітах не враховуються.
  5. Дивлячись на показники граничного доходу організації, можна зрозуміти, наскільки вигідно буде збільшення випуску продукції.
  6. Чистий прибуток є частиною економічного прибутку, що залишилася після відрахувань податків, розрахунку з кредиторами, благодійних внесків, оплати оренди земельних ресурсів і будівель. Вона розподіляється на потреби організації: накопичення капіталу, навчання персоналу, поповнення внутрішніх соціальних фондів і дохід власників. А також включає в себе надзвичайні доходи і витрати, що виникають внаслідок аварій, пожеж і стихійних лих. Страхові відшкодування відносяться до надзвичайних доходів.

Зверніть увагу

Найчастіше в реальних умовах працює задоволеність доходами, ніж максимізація прибутку.

Корисні поради

Поняття середнього доходу вводиться для з’ясування економічної діяльності та характеристики результатів роботи підприємства і показує частку прибутку на одиницю продукції.