Як визначити економічно активне населення

Як визначити економічно активне населення

Все населення країни можна розділити на дві групи — економічно активне і економічно неактивне населення. Перша група — це частина населення, яка забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг.

Інструкція

  1. Для визначення величини економічно активного населення, вам потрібно знати число зайнятих і безробітних. Вони становлять робочу силу країни. До зайнятих відносять людей обох статей старше 16 років, а також осіб молодшого даного віку, за умови, що у розглянутий період вони виконували роботу за наймом за винагороду, тимчасово відсутні на роботі з поважної причини (відпустка, відгул, хвороба, страйк і т. д.) або виконували роботу на сімейній підприємства без оплати.
  2. Відносити окремих людей до групи зайнятих у нашій країні прийнято за критерієм однієї години. У число зайнятих слід включити всіх людей, що пропрацювали один і годину і більше за розглянуту тиждень. Використання цього критерію зумовлено тим, що необхідно охопити всі види зайнятості, які існують в країні: постійна, термінова, випадкова і ін
  3. До числа безробітних відносять осіб старше 16 років, які в обстежуваний період часу не мали роботи, що приносить дохід, шукали роботу і готові приступити до неї. При цьому дані критерії враховуються не окремо, а в сукупності. Наприклад, якщо людина не мала доходу, шукав роботу, але в даний момент не готовий приступити до неї, то його не можна віднести до числа безробітних.
  4. Таким чином, у складі економічно активного населення слід враховувати осіб, які хочуть працювати, але при цьому вони можуть бути вже зайнятими або знаходитися в пошуку роботи. Економічно активне населення — це частина трудових ресурсів.
  5. Ви повинні знати, що окрім економічно активного населення існує економічно неактивне населення. До його складу включаються учні і студенти, пенсіонери, інваліди, особи, зайняті веденням домашнього господарства, особи, не зайняті пошуком роботи, але які можуть і готові працювати, а також особи, які не готові працювати. Сукупність економічно активного й економічно неактивного населення становить все населення країни.