Як визначити еластичність по доходу


 

Еластичність — термін, що використовується в економіці і позначає відсоткова зміна одного показника по відношенню до іншого. Для характеристики змін залежності між попитом на товари і доходом споживача розраховується коефіцієнт еластичності попиту по доходу.Інструкція

  1. Розрахуйте еластичність попиту по доходу, використовуючи наступну формулу: Е = (ΔQ/Q1) / (ΔI/I1), де:
    - Q — обсяг куплених товарів;
    - I — дохід споживача.
    Для цього спочатку визначте зміна попиту покупців на певний товар при незмінній ціні за період. Припустимо, в січні покупці придбали продовольчих товарів в гіпермаркеті на суму 900 тис. руб., В лютому — на 940 тис. руб. Ціни на продукти при цьому не змінилися. Розрахуйте відсоток зміни величини обсягу товарів за період: (940-900) / 900 * 100% = 4,4% — обсяг куплених продовольчих товарів за місяць зріс на 4,4%.
  2. Визначте доходи споживача за статистичними даними у вашому регіоні. Припустимо, за місяць середня заробітна плата жителів вашій області (міста) збільшилася з 20 000 р. до 21 000 р. Розрахуйте відсоток зміни величини доходу покупців за період: (21 000-20 000) / 20 000 * 100% = 5% — доходи споживача зросли в середньому на 5%.
  3. Розрахуйте еластичність попиту на продовольчі товари за вказаною формулою. Знайдіть частка від ділення знайденого процентного зміни обсягу куплених товарів на процентну зміну доходу. У нашому прикладі: Е = 4,4% / 5% = 0,88%. Коефіцієнт означає, що при збільшенні доходу споживача на 1%, попит на цю категорію товару при незмінній ціні збільшиться на 0,88%.
  4. Розрахуйте аналогічно еластичність попиту по доходу за іншими, що цікавлять вас групах товарів. Проаналізуйте отримані коефіцієнти. Так як попит на більшість товарів зі збільшенням доходів споживачів зростає, то коефіцієнт еластичності попиту по доходу є позитивним. Якщо коефіцієнт еластичності менше одиниці, то такі товари є товарами першої необхідності. Якщо еластичність більше одиниці, то ці товари відносяться до предметів розкоші. Еластичність попиту по доходу буде негативною для товарів низької якості.

Зверніть увагу

Розрахунок коефіцієнта еластичності попиту по доходу для різних груп товарів необхідно проводити на підприємствах роздрібної торгівлі, що дозволить коригувати обсяг закупівель товарів.