Як визначити еластичність попиту за ціною

Як визначити еластичність попиту за ціною

Попит є одним з ключових понять економіки. Він залежить від багатьох факторів: ціни товару, доходів споживача, наявності замінників, якості продукту і смакових переваг покупця. Найбільша залежність виявляється між попитом і рівнем ціни. Еластичність попиту за ціною показує, наскільки змінився споживчий попит при збільшенні (зменшенні) ціни на 1 відсоток.

Інструкція

  1. Визначення еластичності попиту необхідно для прийняття рішень про встановлення та перегляд цін на товари та послуги. Це дає можливість знайти найбільш вдалий курс в ціновій політиці підприємства з точки зору економічної вигоди. Використання даних про еластичність попиту дозволяє виявити реакцію споживача, а також направити виробництво на майбутнє зміна попиту і відрегулювати займану частку на ринку.
  2. Еластичність попиту за ціною визначається за допомогою двох коефіцієнтів: коефіцієнта прямої еластичності попиту за ціною і коефіцієнта перехресної еластичності попиту за ціною.
  3. Коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною визначається як відношення зміни обсягу попиту (у відносних величинах) до відносної зміни ціни на товар. Даний коефіцієнт показує, на скільки відсотків збільшився (зменшився) попит при зміні ціни товару на 1 відсоток.
  4. Коефіцієнт прямої еластичності може приймати кілька значень. Якщо він близький до нескінченності, то це свідчить про те, що при зниженні ціни попит покупців зростає на невизначену величину, але при підвищенні ціни вони повністю відмовляються від покупки. Якщо коефіцієнт перевищує одиницю, то збільшення попиту відбувається більш швидкими темпами, ніж знижується ціна, і навпаки, попит знижується більш стрімкими темами, ніж зростає ціна. При коефіцієнті прямої еластичності менше одиниці, виникає зворотна ситуація. Якщо коефіцієнт дорівнює одиниці, то попит зростає тими ж темпами, що знижується ціна. При коефіцієнті рівному нулю, ціна на товар не робить ніякого впливу на попит споживачів.
  5. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною показує, наскільки змінився відносний обсяг попиту на один товар при зміні ціни на 1 відсоток на інший товар.
  6. Якщо цей коефіцієнт більше нуля, то товари вважаються взаємозамінними, тобто зростання цін на один незмінно приведе до збільшення попиту на інший. Наприклад, при підвищенні цін на вершкове масло може збільшитися попит на рослинний жир.
  7. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності менше нуля, то товари є взаємодоповнюючими, тобто при збільшенні ціни на один товар знижується попит на інший. Наприклад, при зростанні цін на бензин, падає попит на автомобілі. При коефіцієнті рівному нулю, товари вважаються незалежними, тобто зміна ціни на один товар вчинене не впливає на величину попиту на інший.