Як визначити фінансовий результат від продажу продукції


 

Фінансовий результат від реалізації продукції, що випускається використовується в бухгалтерському обліку для відображення господарських виробничих операцій, які спрямовані на випуск та продаж готової продукції підприємства. Дану величину необхідно визначати щомісяця за допомогою документів, які можуть підтвердити факт реалізації.Інструкція

  1. Відкрийте бухгалтерський рахунок під номером 90 («Продажі»). Це допоможе вам проаналізувати всю інформацію про реалізований товар і надалі визначити значення фінансового результату. На кредиті рахунку повинна бути відображена сума виручки від реалізації товару за відпускними цінами. У свою чергу, на його дебеті — виробнича собівартість реалізованого товару, вартість тари, акцизи, комерційні витрати, сума податкових виплат, а також інші витрати підприємства. У підсумковому результаті за дебетом повинна вийти величина фактичної повної собівартості товарної продукції з відрахуваннями і податками, а по кредиту — значення сум, що сплачуються покупцями за продукцію.
  2. Перегляньте субрахунки, відкривши їх за рахунком «Продажі». Саме вони дозволять вам відобразити конкретні складові значення, які використовуються при обчисленні фінансового результату. Для цих цілей відкрийте: «Виручку від продажу» 90.1 субрахунок, «ПДВ» 90.2 субрахунок, 90.3 субрахунок «Собівартість продажів», субрахунок 90.4 «Мито з експорту», ​​«Акциз» субрахунок 90.5, «Податок з реалізації» субрахунок 90.6. Потім, на підставі переглянутих рахунків, створіть 90.9 субрахунок під назвою «Прибуток / збиток від продажу».
  3. Підрахуйте дані оборотів, які вийшли в кінці місяця по дебету і кредиту рахунку «Продажі». Дебетові обороти по 90.2-90.6 субрахунками спишіть на кредит 90.1 субрахунки. При зіставленні даних значень визначте позитивним чи негативним є фінансовий результат від продажу товару. Отриману суму спишіть з 90.9 субрахунку на 99 рахунок «Прибутки та збитки». Після цього по рахунку 90 повинно бути відсутнім сальдо на кінець місяця, але за його субрахунками кожен місяць буде накопичуватися дебетове або кредитне сальдо.
  4. Закрийте по рахунку 90 всі відкриті субрахунки на кінець звітного року, за винятком одного субрахунка — 90.9. За допомогою внутрішніх записів проаналізуйте дані цього субрахунка. Таким чином, на 1 день наступного звітного року (1 січня) на всіх субрахунках повинно вийти нульове сальдо. Певний фінансовий результат дозволить вам оцінити співвідношення між сумами доходів і витрат.