Як визначити фондомісткість

Як визначити фондомісткість

Ефективність використання основних фондів підприємства характеризується кількома показниками. Одним з таких показників є фондомісткість. Вона відображає, скільки основних виробничих фондів припадає на 1 карбованець виробленої продукції.

Інструкція

  1. Фондомісткість основних промислово-виробничих фондів визначається як відношення середньорічної вартості основних фондів, що беруть участь у виробничому процесі, до обсягу випущеної продукції у вартісному вираженні. Якщо даний показник на підприємстві знижується, це означає економію праці.
  2. Показник фондомісткості дозволяє визначити, скільки коштів потрібно вкласти в основні виробничі фонди, щоб отримати необхідний обсяг продукції. Якщо основні фонди використовуються на підприємстві більш ефективно, то даний показник зменшується.
  3. Показник, зворотний фондомісткості, — фондовіддача. Він характеризує обсяг продукції, який отримує організація з кожного рубля основних фондів. Фондовіддача служить для визначення економічної ефективності наявних на підприємстві виробничих фондів.
  4. При аналізі фондовіддачі з усіх виробничих фондів виділяють активну їх частину (робочі машини і обладнання). Щоб визначити вплив структури основних фондів на ефективність їх використання, необхідно зіставити темпи зростання і відсотки виконання плану по фондовіддачі в розрахунку на 1 карбованець вартості виробничих фондів і на 1 рубль вартості активної їх частини. Другий показник при цьому має зростати, за умови, що питома вага активної частини основних фондів збільшується.
  5. Підвищення рівня ефективності використання основних промислово-виробничих фондів дозволяє збільшити обсяг випуску продукції без додаткових фінансових вкладень в основні засоби і в більш короткі терміни. Якщо фондовіддача збільшується, а фондомісткість, відповідно, знижується, це говорить про прискорення темпів виробництва, зменшенні витрат на відтворення нових фондів, а значить, зниженні витрат виробництва.