Як визначити галузь права

Як визначити галузь права

Галузь права — елемент правової системи, що являє собою сукупність норм права, що регулює однорідну групу суспільних відносин. Якісно визначається характерним предметом і методами регулювання. Галузі права в своєму складі мають підгалузі (або інститути права). Норми права, які обслуговують суміжні галузі, утворюють систему так званого комплексного законодавства.

Інструкція

 1. По предмету регулювання галузі права поділяються на право матеріальне і процесуальне право. Матеріальне право має своїм об’єктом матеріальні відносини (майнові, трудові, сімейні і т.д.). Процесуальне право регулює порядок, процедуру здійснення прав і обов’язків (наприклад, у судочинстві). Як правило, процесуальне право визначає і закріплює правові норми здійснення і захисту матеріального права; таким чином, можна говорити про те, що галузь права характеризується переважною вираженістю матеріального та процесуального права.

  Наприклад, цивільне право — переважно матеріальне, однак окремі підгалузі цивільного права (наприклад, житлове або авторське) мають сильно виражений процесуальний компонент.

  Інший приклад. У цивільно-процесуальному праві з очевидністю переважає процесуальне, але ряд норм його містить виражений матеріальний компонент.
 2. Існують два типи (методу) і три основних способи правового регулювання.

  Два методи описуються двома полярними ж формулами. Перша формула — «дозволено все, крім прямо забороненого в законі» — представляє так званий «общедозволітельний» або диспозитивний метод. Друга формула — «заборонено все, крім прямо дозволеного» — представляє «дозвільний», або імперативний метод. Дещо спрощуючи, диспозитивний метод — це договір і координація, імперативний — наказ і субординація.

  Три способи правового регулювання (тобто способу правового впливу) — надання права, зобов’язання, заборона.

  Надання права означає, що суб’єкту права надано право — в тому числі здійснювати або не здійснювати певні правові дії, а також вибирати варіант своєї поведінки. Наприклад, покупка телевізора означає, що законом купив надано право власності на цей телевізор, в тому числі право користуватися, продати, подарувати і т.д.)

  Зобов’язування — по суті припис: суб’єкт права зобов’язаний зробити якусь правову дію. Наприклад, покупець телевізора зобов’язаний (оскільки він суб’єкт угоди купівлі-продажу) при купівлі оплатити його вартість.

  Заборона — так зване «негативне» припис: суб’єкт права зобов’язаний не вчиняти якісь дії. У тій же угоді з телевізором закон забороняє продавати що-небудь «в навантаження» до купується товару.
 3. Таким чином, галузь права визначається по предмету, методу і способу правового регулювання. Сказати, що операція з телевізором відноситься до матеріального — цивільному праву, недостатньо. Необхідно вказати також переважний метод (в нашому випадку диспозитивний) і — у випадку, коли необхідно визначити приналежність конкретного випадку до галузі права — переважний спосіб регулювання.