Як визначити групу основних засобів

Як визначити групу основних засобів

Основні засоби — це частина майна організації, яка використовується протягом тривалого періоду часу (довше 12 місяців) для виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг, а також в управлінських цілях. Сукупність об’єктів основних засобів, однотипних за технічними характеристиками, призначенням і способом використання називається групами основних засобів.

Інструкція

 1. При віднесенні того чи іншого об’єкта до основних засобів перевірте, чи володіє він наступними ознаками:

  - Здатність приносити підприємству економічні вигоди в майбутньому;

  - Організацією не передбачається подальший перепродаж майна;

  - Використовується протягом тривалого періоду часу (тривалість використання перевищує 12 місяців або один операційний цикл, що триває понад 12 місяців). Якщо майно, яке приймається до обліку, відповідає вищевказаним ознаками, то його слід відображати на рахунках основних засобів.
 2. Ви повинні знати, що всі основні засоби поділяються на групи, кожній з яких відповідають свої відмітні особливості.

  1. Будівлі — це архітектурно-будівельні об’єкти, які створюють необхідні умови для здійснення виробничої діяльності, збереження матеріальних цінностей, а також використовуються для управлінських і невиробничих потреб.

  2. Споруди — це інженерно-технічні об’єкти, які виконують технічні функції по обслуговуванню виробничого процесу, але не пов’язані зі зміною предметів праці (тунелі, водостоки, естакади і т.д.).

  3. Передавальні пристрої — це пристрої, за допомогою яких передається енергія різних видів, а також рідкі та газоподібні речовини (тепломережі, газові мережі і т.д.).

  4. Машини та обладнання, в тому числі:

  - Силові машини та обладнання, призначені для вироблення і розподілу енергії;

  - Робочі машини і устаткування, безпосередньо беруть участь у виробничому процесі;

  - Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої;

  - Обчислювальна та електронна техніка.

  5. Транспортні засоби.

  6. Інструменти — засоби праці, які беруть участь у виробничому процесі більше 1 року.

  7. Виробничий інвентар та господарські речі, які служать для виконання виробничих операцій і створення умов безпечної роботи (верстаки, робочі столи і т.д.).

  8. Господарський інвентар, який забезпечує умови для роботи і виконує функцію з обслуговування виробництва (копіювальна техніка, офісні меблі і т.д.).

  9. Земельні ділянки та багаторічні насадження.

  10. Робочий, продуктивну худобу та інші основні засоби.
 3. Врахуйте, що в бухгалтерському обліку з метою оподаткування та нарахування амортизації всі основні засоби поділяються на 10 амортизаційних груп залежно від терміну їх корисного використання. Строком корисного використання вважається період, протягом якого об’єкт основних засобів здатний служити цілям діяльності організації. До першої амортизаційної групи належить майно зі строком корисного використання 1-2 роки, до другої — 2-3 роки, до третьої — 3-5 років, до четвертої — 5-7 років, до п’ятої — 7-10 років. Шоста амортизаційна група включає майно, термін корисного використання якого складає 10-15 років, сьома — 15-20 років, восьма — 20-25 років, дев’ята — 25-30 років, десята — понад 30 років.