Як визначити індекс фізичного обсягу


 

Індекс фізичного обсягу використовується поряд з іншими економічними показниками для об’єктивної оцінки ефективності виробничої політики підприємства. Це поняття характеризує зміну обігу продукції за звітний період у порівнянні з минулими.


Інструкція

 1. Фахівці економічного відділу будь-якого підприємства використовують індексний систему аналізу основної діяльності. Економічні індекси виступають в ролі порівняльних характеристик за часом і є відносними величинами динаміки процесів, пов’язаних з виробництвом і реалізації продукції.
      
 2. Індекс фізичного обсягу характеризує процес зміни величини товарообігу. В якості тимчасових параметрів для порівняння використовуються дані за два періоди, звітний (поточний) і базисний. Як правило, це річний період, рідше — квартальний.
      
 3. Звітним періодом є часовий проміжок, що пройшов з моменту останніх розрахунків до дня закриття періоду включно. Базисний період — це інтервал часу в минулому, дані за який уже були підраховані і представлені в попередньому або більш ранніх звітах.
      
 4. Щоб визначити індекс фізичного обсягу, використовують дані товарообігу, а саме кількість одиниць продукції. Оскільки підприємства часто випускають не одне, а кілька найменувань товару, величини множать на ціни і складають за видами продукції.
      
 5. Формула індексу фізичного обсягу виглядає наступним чином:
  Iv = Σ (N1 * C0) / Σ (N0 * C0), де N1 і N0 — кількість одиниць продукції, які були реалізовані за звітний і базисний період відповідно; c0 — ціни базисного періоду.
      
 6. Ціни базисного періоду виступають у визначенні індексу фізичного обсягу в якості характеристики, що дозволяє співвідносити несумірні величини. Адже просте порівняння обсягів всього товару за обидва періоди не дасть правильного результату, тому що продукція випускається декількох видів.
      
 7. Припустимо, наприклад, що підприємство випускає спортивний інвентар: лижі, ковзани і санки. Тоді правильно буде визначити індекс фізичного обсягу так:
  Iv = (Nл1 * Cл0 + Nк1 * Cк0 + Nс1 * Cс0) / (Nл0 * Cл0 + Nк0 * Cк0 + Nс0 * Cс0).