Як визначити індекс інфляції


 

Індекс інфляції — це економічний показник, який відображає динаміку цін на товари і послуги, оплачувані населенням країни, тобто на продукцію, яка купується для безпосереднього використання, а не наступного перевиробництва. Ця величина також називається індексом споживчих цін і є одним з індикаторів, що служать для вимірювання середнього рівня цін товарів споживчої корзини за певний період.Інструкція

 1. Для обчислення індексу інфляції використовується формула:
  ІЦ_л = Σ (P_1 * Q_0) / Σ (P_0 * Q_0),
  де Q_0 — це кількість товарів і послуг, випущених за базовий період розрахунку (зазвичай — рік); P_0 — ціни на товари та послуги базового року; P_1 — ціни поточного періоду. Індекс інфляції — процентна величина, тому після розрахунку цього дробу підсумкове число множиться на 100%.
      
 2. Наведена формула є застосуванням методу Ласпейреса, який полягає в порівнянні цін двох часових періодів за однаковим обсягом базисного періоду. Цей спосіб розрахунку відображає динаміку вартості споживчого кошика з базового стану до поточного моменту часу.
      
 3. Однак у методу Ласпейреса є й істотні недоліки, а саме не враховуються зміни структури споживання. Він відображає тільки зміну рівня прибутковості, але не бере до уваги ефект заміщення, при якому знижується ціна на деякі товари, що веде до збільшення попиту. Таким чином, цей спосіб розрахунку дає завищене значення індексу інфляції.
      
 4. Інший метод розрахунку заснований на формулі Пааше і полягає в порівнянні цін двох періодів вже за обсягами споживання в поточному періоду, а саме:
  ІЦ_п = Σ (P_1 * Q_1) / Σ (P_0 * Q_1).
  Однак цей спосіб також має недолік — він не відображає рівень прибутковості і не враховує зміну цін. Таким чином, у разі зниження цін на деякі продукти або послуги індекс інфляції дає завищений результат. І, навпаки, при їх підвищенні, занижену оцінку.
      
 5. Ідеальним варіантом для знаходження індексу інфляції буде застосування формули Фішера, яка полягає в обчисленні середнього геометричного значення двох наведених індексів. Таку формулу називають ідеальною, оскільки вона компенсує недоліки двох інших способів:
  ІЦ_ф = √ (ІЦ_л * ІЦ_п) = √ (Σ (P_1 * Q_0) / Σ (P_0 * Q_0) * Σ (P_1 * Q_1) / Σ (P_0 * Q_1)).
      
 6. Однак, незважаючи на ідеальність методу Фішера, економісти різних країн воліють вибір одного з перших двох способів. Зокрема, в міжнародній звітності використовують метод Ласпейреса, оскільки він приймає до розгляду, що деякі товари можуть зовсім випасти з ужитку до поточного моменту з деяких причин, в тому числі під час економічної кризи.