Як визначити кількість атомів

Як визначити кількість атомів

Спочатку визначте хімічний склад і агрегатний стан речовини. Якщо досліджується газ, виміряйте його температуру, об’єм і тиск або помістіть в нормальні умови і виміряйте тільки обсяг. Після цього розрахуйте кількість молекул і атомів. Для визначення кількості атомів у твердому тілі або рідини знайдіть їх масу і молярну масу, а потім кількість молекул і атомів.

Вам знадобиться

манометр, термометр, ваги і таблиця Менделєєва, дізнатися постійну Авогадро.

Інструкція

 1. Визначення кількості атомів в газі

  За допомогою манометра і термометра виміряйте тиск у паскалях і температуру газу в Кельвінах. Потім геометрично визначте обсяг газу в приміщенні або посудині в кубічних метрах. Після цього перемножте значення тиску і об’єму і поділіть на числове значення температури і число 8,31. Отриманий результат помножте на постійну Авогадро, яка дорівнює 6,022 * 10 ^ 23.

  Якщо температура газу становить 273,15 Кельвін (00С), а тиск 760 мм.рт.ст., що є нормальними умовами, досить виміряти обсяг газу, в якому визначається кількість частинок в кубічних метрах, поділити його на число 0,224 і помножити на 6,022 * 10 ^ 23. При обох способах, якщо молекула газу багатоатомна, помножте отримане число на кількість атомів в молекулах.
 2. Визначення кількості атомів у твердому тілі або рідини з чистого речовини

  Знайдіть масу досліджуваного тіла в грамах. Після цього в таблиці Менделєєва знайдіть молекулярну масу даного чистого речовини, яка дорівнюватиме його молярної маси, вираженої в грамах на моль. Потім значення маси поділіть на молярну масу і помножте на 6,022 * 10 ^ 23.
 3. Кількість атомів в речовині з багатоатомними молекулами

  Дізнайтеся хімічну формулу речовини. Потім виміряйте його масу в грамах. За допомогою таблиці Менделєєва дізнайтеся молярну масу кожного з елементів, які входять в структуру молекули досліджуваного речовини. Наприклад, для кухонної солі це натрій і хлор. Якщо у формулі не один атом одного елемента, помножте молярну масу на їх кількість. Після цього складіть всі отримані маси — отримаєте молярну масу даної речовини. Поділіть масу речовини на його молярну масу і помножте на 6,022 * 10 ^ 23. Отримане число помножте на загальне число атомів в молекулі.
 4. Визначення кількості атомів в суміші речовин

  Якщо є суміш, розчин або розплав декількох речовин, то дізнайтеся їх масові частки в ньому. Потім знайдіть маси цих речовин. Наприклад, в 10% розчині кухонної солі міститься ще 90% води. Знайдіть масу розчину, після чого цю масу помножте на 0,1, щоб дізнатися масу кухонної солі і на 0,9, щоб дізнатися масу води. Після цього дійте як у пункті для речовин з молекулами багатоатомними, а результати по солі і воді складіть.