Як визначити кількість протонів

Як визначити кількість протонів

Для визначення кількості протонів в атомі знайдіть елемент таблиці Менделєєва, що відображає властивості даного атома. Його порядковий номер в таблиці і буде відображати число протонів в ядрі атома. Кількість протонів можна знайти, знаючи заряд ядра атома, а також кількість електронів у ньому.

Вам знадобиться

таблиця Менделєєва.

Інструкція

 1. Визначення кількості протонів за допомогою таблиці Менделєєва

  Знайдіть у таблиці Менделєєва хімічний елемент, який відповідає досліджуваного атому. Визначте його порядковий номер у цій таблиці. У стандартній таблиці порядковий номер елемента відображається у верхній частині клітинки, де записаний сам хімічний елемент та його властивості. Порядковий номер хімічного елемента, який описує атом, дорівнює кількості протонів у ньому. Наприклад, якщо порядковий номер кисню 8, то кількість протонів в атомі кисню дорівнює 8.
 2. Визначення кількості протонів у изотопах

  При описі будь-якого ізотопу використовується запис, який складається зі знака хімічного елемента, яким є ізотоп, а також пари чисел, одне з них записується у вигляді верхнього індексу перед знаком елемента, а друге число у вигляді нижнього індексу перед знаком елемента. Візьміть нижнє число, записане перед знаком — воно показує заряд ядра і є кількістю протонів, що міститься в ньому, а значить і атомі даного ізотопу.
 3. Визначення числа протонів в атомі за кількістю електронів

  Якщо відома кількість електронів в досліджуваному атомі, просто запишіть його — це і буде кількості протонів, що міститься в ньому.
 4. Визначення кількості протонів по кількості нейтронів

  Якщо відома кількість нейтронів в атомі і його атомна маса (в атомних одиницях маси), відніміть від маси число нейтронів — результат буде дорівнює кількості протонів в атомі.
 5. Визначення кількості протонів по заряду ядра

  Якщо відомий заряд ядра атома, переведіть його в Кулони (в тому випадку, якщо він не поданий у цих одиницях), після чого поділіть на заряд одного протона, який становить 1.6022 * 10 ^ -19. Приватне дорівнюватиме кількості протонів в атомі. Якщо результат — не ціле число, округлите його до найближчого цілого.