Як визначити кінцевий залишок на активних рахунках

Як визначити кінцевий залишок на активних рахунках

У процесі роботи підприємства необхідно вести поточний облік стану майна та джерел його формування, а також облік різних господарських операцій. Ведення такого обліку здійснюється за допомогою бухгалтерських рахунків. Вони найбільш зручні для поточного обліку, ніж, наприклад, баланс підприємства, оскільки менш трудомісткі.

Інструкція

 1. Всі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні і пасивні. Активні рахунки призначені для відображення майна підприємства, пасивні — для джерел його формування. Кожен рахунок включає найменування та номер, сторону дебету і кредиту строну. Наприклад, рахунок 10 «Матеріали», 50 «Каса» і т.д.
 2. Починайте запис на активних рахунках з формування початкового залишку (початкового сальдо) майна. Він відображається за дебетом рахунка. Потім на рахунках слід відобразити всі господарські операції, яке відображає зміну початкових залишків. Суми, які збільшують початкове сальдо, записуються на стороні залишку, а зменшують початковий залишок суми — на протилежній стороні.
 3. Зверніть увагу, що на активних рахунках збільшення майна буде відображатися за дебетом рахунка, а зменшення — за кредитом. При додаванні всіх операцій, записаних за дебетом і кредитом рахунку, отримаємо обороти за рахунком. Підсумкова сума, яка буде відображена за дебетом рахунка — дебетовий оборот, за кредитом кредитовий. При підрахунку оборотів початкове сальдо не враховується.
 4. Коли дебетовий і кредитовий оборот будуть підраховані, приступайте до формування кінцевого сальдо (залишку) по рахунках. За активними рахунками кінцевий залишок визначається таким чином:

  Ко = Але + ДО — КО, де

  Ко — кінцевий залишок (кінцеве сальдо) по активному рахунку,

  Але — початковий залишок (початкове сальдо) по активному рахунку,

  ДО — дебетовий оборот,

  КО — кредитовий оборот.

  Іншими словами, кінцевий залишок розраховується шляхом складання початкового залишку і обороту цього ж боку і віднімання обороту протилежної сторони. Кінцевий залишок записується на тій же стороні, на якій відображається початкове сальдо.
 5. Пам’ятайте, що сутність такого методу полягає в тому, що кожна операція відображається в однаковій сумі за дебетом і за кредитом різних рахунків. Тобто зменшення на одному рахунку неминуче веде до збільшення на іншому, і навпаки.