Як визначити кінцевий залишок на пасивних рахунках

Як визначити кінцевий залишок на пасивних рахунках

Система рахунків бухгалтерського обліку служить для обліку, збору, обробки та зберігання всієї необхідної інформації, а також для контролю, планування, нормування та управління обліку організації. Для однаковості змісту форм облікової інформації використовується чіткий перелік і конкретна характеристика кожного рахунку.

Інструкція

 1. Пам’ятайте, що всі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні і пасивні. Активні рахунки — це рахунки, на яких враховуються різні види майна та інші засоби, їх рух та склад. Це ті об’єкти обліку, в які вкладені кошти організації. На пасивних рахунках відображаються джерела формування майна (капітал), про їх наявність та рух, а також зобов’язання організації. До пасивних рахунках відносяться, наприклад, рахунок 80 «Статутний капітал», рахунок 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» та ін
 2. Не забувайте, що пасивні рахунки необхідні для формування пасиву балансу, у зв’язку з чим вони мають деякі особливості:

  - Сальдо на пасивних рахунках тільки кредитове. Це пов’язано з тим, що в балансі зобов’язання і джерела коштів показуються в правій стороні,

  - На пасивних рахунках збільшення джерела засобів відображається за кредитом, а зменшення за дебетом — на противагу активних рахунків.
 3. Отже, для формування кінцевого сальдо по пасивному рахунку відобразіть початковий залишок джерел майна. Він формується за кредитом. Потім вкажіть на рахунках всі господарські операції, яке викликають зміна початкового залишку. Суми, які збільшують початкове сальдо, записуються за кредитом, а суми, що зменшують початковий залишок — по дебету.
 4. Потім підсумуйте всі господарські операції за дебетом і за кредитом. В результаті вийде дебетовий і кредитовий оборот за рахунком. Зверніть увагу, що при підсумовуванні оборотів початкове сальдо не береться до уваги.
 5. Після того, як обороти по дебету і кредиту будуть підраховані, приступайте до формування кінцевого сальдо (залишку) по рахунках. Для визначення залишку по пасивному рахунку використовується наступна формула:

  Ск = Сп + Про (к) — Про (д), де

  Ск — кінцеве сальдо по пасивному рахунку,

  Сп-початкова сальдо по пасивному рахунку,

  Про (к) — оборот по кредиту,

  Про (д)-оборот за дебетом.
 6. Таким чином, на пасивному рахунку по кредиту відображаються залишки на початок і кінець звітного періоду і господарські операції, викликають збільшення залишків. По дебету пасивного рахунка відображаються тільки господарські операції, викликають зменшення залишків.