Як визначити клас точності приладу


 

Клас точності є однією з основних характеристик будь-якого вимірювального приладу. Для кожного класу існує певний розмір допустимої похибки. Будь-які вимірювання проводяться для того, щоб отримати найбільш достовірні дані про фізичних даних об’єкта. Вимірювальний прилад повинен відповідати поставленому завданню. При оцінці його якості необхідно врахувати декілька параметрів, у тому числі і клас точності.Вам знадобиться

— прилад;
- Нормативна документація на прилад.

Інструкція

 1. Клас точності приладу зазвичай вказується на шкалі. Він вказується і в інструкції, яка додається до приладу. Подивіться, якими символами він позначений. Це можуть бути великі латинські літери, римські або арабські цифри. В останньому випадку додається який-небудь додатковий символ.
      
 2. Якщо клас точності позначений латинською маркуванням, це означає, що визначається він за абсолютною похибки. Арабські цифри без додаткових значків свідчать про те, що визначальною є наведена похибка, при цьому враховується максимальне або мінімальне значення можливого виміру. Додатковим значком може бути, наприклад, галочка. В цьому випадку також визначення класу йде по зведеної похибки, проте на підставі довжини шкали. При визначенні клас з відносної похибки проставляються римські цифри.
      
 3. Прилад може не мати ніякої маркування. Це означає, що похибка може становити більше 4%, тобто користуватися ним можна тільки для дуже приблизних вимірювань. В цьому випадку розмір похибки встановіть самі. Він приблизно дорівнює половині ціни поділки. При цьому результат вимірювання може бути як більше істинного на розмір похибки, так і менше. Маркування повинна відповідати державним стандартам.
      
 4. Обчисліть похибку. Клас точності визначається як відношення тієї чи іншої похибки до точного значення. Наприклад, абсолютну можна представити у вигляді різниці між точним і приблизними значеннями х і а, тобто у вигляді формули s = (xa) Відносна визначається як відношення цієї ж різниці до величини а, а наведена — до довжини шкали l. Помножте отриманий результат на 100%.
 5. Існує вісім класів точності стрілочних приладів. Вони визначаються по зведеної похибки. Діляться вони на прецизійні і технічні. Перші застосовуються для точних вимірювань — наприклад, в лабораторіях. Діапазон похибок у цих класів — від 0,05 до 0,5.
  Прилади, що відносяться до другої категорії, Вони можуть давати похибку від 1,0 до 4, 0. При цьому по всій довжині шкали розбіжність між даними вимірювання і фактичним значенням одне і те ж.
      

Зверніть увагу

Методи вимірювань на точність не впливають. Зрозуміло, кожним приладом необхідно користуватися відповідно до його призначення та інструкцією. Умови для вимірювання об’єкта повинні відповідати встановленим стандартам — наприклад, прийнятим показниками температури і вологості.