Як визначити коефіцієнт еластичності попиту

Як визначити коефіцієнт еластичності попиту

Еластичність попиту дозволяє визначити зміну попиту покупців при зміні будь-якого фактора, що впливає на їх вибір. До найбільш значущих детермінант, що визначає попит, є ціна товару.

Інструкція

  1. Еластичність попиту за ціною показує ступінь кількісної зміни попиту при зміні ціни на 1%. Вона розраховується як відсоткове відношення зміни величини попиту до зміни ринкової ціни на товар.
  2. Залежність обсягу попиту від ціни може виражатися по-різному. Якщо ціна товару знижується на один відсоток, а купується кількість товару збільшується меншими темпами, то говорять про нееластичний попит. При еластичному попиті при зниженні ціни товару на 1% попит на нього збільшується найшвидшими темпами. При одиничній еластичності при зменшенні ціни в два рази попит також збільшується в два рази, тобто темпи зниження ціни і темпи зростання попиту однакові. Якщо попит абсолютно не еластичний, то будь-яка зміна ціни ніяк не впливає на обсяг попиту.
  3. Еластичність попиту за ціною визначається декількома факторами. На неї впливає наявність на ринку товарів-замінників. Чим їх більше, тим еластичніший попит. До таких товарів відносяться харчові продукти. А ось, на сіль, практично не має замінників, попит нееластичний. Крім того, еластичність залежить від частки доходів споживача, що припадає на даний товар. Чим вона вища, тим більше еластичність. Еластичність попиту залежить також від ступеня необхідності даного товару для покупця, різноманітності можливостей використання товару, що купується, часу пристосування до зміни ціни.
  4. Існує також коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною. Він показує відносну зміну обсягу попиту на один товар при зміні ціни на інший. Якщо цей коефіцієнт вище нуля, то має місце взаємозамінність товарів, тобто при підвищенні ціни на один товар зростає попит на інший. Наприклад, при підвищенні цін на картоплю зросте попит на макаронні вироби.
  5. Якщо коефіцієнт еластичності більше нуля, то говорять про взаємодоповнюваності товарів, тобто при підвищенні ціни на один товар попит на інший падає. Наприклад, при підвищенні цін на бензин знижується попит на автомобілі. При коефіцієнті еластичності рівному нулю товари є незалежними, тобто збільшення ціни на один товар ніяк не впливає на рівень попиту на інший.