Як визначити коефіцієнт поточної ліквідності


 

Щоб оцінити фінансову надійність підприємства, необхідно ретельно проаналізувати обсяги його активів і пасивів. З їх співвідношення можна визначити коефіцієнт поточної ліквідності, один з трьох показників платоспроможності.


Вам знадобиться

— баланс компанії.

Інструкція

 1. Розрахунок фінансових показників ліквідності підприємства дозволяє оцінити його здатність погашати поточні заборгованості тільки за рахунок оборотних активів. Це дозволяє об’єктивно визначити можливість фінансового ризику в непередбачених обставинах.
    
 2. Термін «ліквідність» застосовується не тільки до організації, але і до самих активів: цінних паперів, дорогоцінних металах, обладнання, нерухомості та ін Це їх здатність швидко звернутися в реальні гроші.
    
 3. Щоб визначити коефіцієнт поточної ліквідності, слід скористатися формулою:
  K = (ОА — ДЗ — Зук) / ТП, де:
  ОА — оборотні активи;
  ДЗ — дебіторська заборгованість;
  Зук — заборгованість засновників по внесках в капітал компанії;
  ТП — поточні пасиви.
    
 4. Візьміть дані, які використовуються для розрахунку цього показника, з бухгалтерського балансу. Оборотні активи — рядок 290, де враховуються основні засоби праці (сировина, матеріали, обладнання з терміном служби не більше року, незавершене на даному етапі будівництво і т.д.)
    
 5. Оборотні активи проходять три стадії процесу, який забезпечує безперервність руху капіталу. Це грошова, виробнича і знову грошова стадії. На першому етапі вкладені гроші звертаються в запаси сировини та вихідних матеріалів, на другому — в готову продукцію, а на третьому — в грошову виручку.
    
 6. Дебіторська заборгованість, рядок 230 балансу, це сукупність боргових вимог підприємства. Вона включає в себе грошові суми, які належать даній компанії з боку інших компаній та / або фізичних осіб. Заборгованість засновників по внеску в загальний капітал — це рядок 220.
    
 7. Поточні пасиви — кредиторська заборгованість підприємства. Для обчислення цієї величини візьміть різниця рядків 690, 650 і 640. Це, відповідно, сумарні пасиви, резерви майбутніх витрат і майбутні доходи.
    
 8. Отже, у переході на рядки балансу, формула для визначення коефіцієнта поточної ліквідності виглядає так:
  K = (290 — 230 — 220) / (690 — 650 — 640).
    
 9. Існують норми, яким повинна відповідати отримане значення. Якщо цей показник коливається в межах від 1,5 до 2,5, то підприємство має стабільними фінансовими можливостями. Якщо коефіцієнт нижче 1, то компанія піддається великому фінансовому ризику. Якщо ж він більше 2,5, то це може бути наслідком нераціонального використання капіталу.