Як визначити коефіцієнт змінності


 

На підприємствах, де виробляються деталі для виробів, необхідно розраховувати коефіцієнт змінності верстатів. Цей показник обчислюється для розробки графіка виходів на робоче місце службовців конкретного структурного підрозділу. Його підрахунок потрібен для визначення ефективності виробничого процесу.Вам знадобиться

— калькулятор;
- Документи на верстати (обладнання);
- Виробничий календар;
- Графіки роботи відділу за календарних рік.

Інструкція

  1. Визначте період, за який вам потрібно розрахувати коефіцієнт змінності. Як правило, за нього варто брати календарний рік. Підрахуйте кількість робочих днів за 12 місяців. Для цього виключіть вихідні та святкові дні. Використовуйте виробничий календар.
        
  2. Підрахуйте, скільки верстатів встановлено в конкретному відділі (службі, структурному підрозділі). На кожен з них мають бути відповідні документи, які підтверджують їх приналежність вашому підприємству. У машин є певний термін придатності, тому своєчасно здійснюйте ремонт або за потребою списуйте верстати з вичерпаним терміном придатності.
  3. Визначте кількість можливих машино-днів (верстато-днів). Для цього помножте кількість робочих днів за 12 календарних місяців на число верстатів в даному структурному підрозділі.
  4. Визначте число фактично відпрацьованих верстато-змін. Для цього кількість годин за один робочий день кожної машини помножте на кількість фактично відпрацьованих змін в розрахунковому періоді. Використовуйте графік роботи конкретного структурного підрозділу. Як правило, він має змінний характер. Даний документ вам слід взяти за кожен місяць календарного року, так як він складається керівником служби помісячно.
  5. Кількість фактично відпрацьованих годин одного верстата розділіть на число можливих станко-змін (яке визначається шляхом множення кількості робочих днів на рік на число машин у відділі). Таким чином ви отримаєте величину коефіцієнта змінності устаткування в структурному підрозділі.
  6. Обчислення коефіцієнта змінності потрібно для того, щоб визначити ефективність обладнання, встановленого у відділі (цеху), і необхідності придбання нових верстатів, якщо число машин недостатньо для безперервності виробничого процесу.