Як визначити конкурентоспроможність підприємства


 

Конкурентоспроможність показує властивість підприємства випускати актуальну продукцію і виступати на ринку нарівні з аналогічними компаніями і те, наскільки ефективна його господарська діяльність. Для її визначення в першу чергу необхідно встановити критерії, за якими вона буде оцінюватися.Інструкція

  1. Вивчіть умови факторів виробництва. Розподіліть всі фактори на наступні компоненти: людські, фізичні ресурси, а також ресурси знань, капіталу та інфраструктуру. Вплив кожної групи індивідуально для окремого підприємства і залежить від сфери його діяльності. Наприклад, наявність трудових та природних ресурсів не буде вирішальною перевагою в наукомісткої галузі промисловості. Врахуйте не тільки склад факторів, які належать компанії на певний момент, але і швидкість створення нових та ефективність оновлення наявних ресурсів.
  2. Проведіть дослідження умов попиту. Тут вам потрібно звернути увагу на структуру, величину попиту і швидкість його зростання, запити й очікування покупців. Від того, наскільки ясно і своєчасно підприємство отримає уявлення про виникнення потреб покупців, залежить кількість його переваг. У цьому випадку акцент робиться на характер попиту, а не на його величину. Якщо сегмент ринку, на якому працює вивчалася компанія, більш помітний у форматі міста, ніж країни, фірмі легше створювати конкурентні переваги, вивчаючи місцевий попит. Причому, чим вимогливіше покупці, тим більше плюсів має підприємство, яке дотримується високих стандартів і постійно розвивається.
  3. Оцініть постачальників. Наявність місцевих споріднених і підтримуючих компаній допоможе організації встановити діловий контакт з ними і на прикладі цих підприємств зорієнтуватися в напрямку розвитку інновацій та ідей. Для досліджуваної компанії буде корисним створення постачальників, не обслуговують зовнішніх конкурентів. Внутрішнє суперництво в родинних сферах підвищує швидкість модернізації.
  4. Зберіть інформацію про стратегію і структурі підприємства. До основних факторів оцінки конкурентоспроможності компанії тут відносяться: цілі фірми, її цінності та відданість справі, рівень мотивації працівників і місцева конкуренція. Бажано, щоб модель організації відповідала району, в якому вона знаходиться. Місцева конкуренція змушує підприємство переглядати ціни і підвищувати якість сервісу. Крім того, вона носить психологічний, елемент змагання.