Як визначити квадратний метр

Як визначити квадратний метр

Квадратний метр і похідні від нього одиниці (квадратні сантиметри, кілометри тощо) використовуються в міжнародній системі СІ в якості одиниць виміру площі. Ця одиниця рекомендується і у вітчизняних ГОСТах та інших нормативних документах. Позначається при листі квадратний метр по аналогії з математичним знаком зведення в квадрат — м ².

Інструкція

  1. Використовуйте класичне визначення квадратного метра, як площі, яка дорівнює ділянці площині, обмеженому сторонами квадрата довжиною в один метр. Це випливає з математичного визначення площі прямокутника, приватним випадком якого є квадрат, як твори його довжини і ширини.
  2. Застосовуйте відповідний множник, якщо необхідно визначити квадратний метр через похідні одиниці площі. Наприклад, для визначення його через квадратні сантиметри, таким множником буде 10000. Це випливає з визначення метра, наведеного в першому кроці: так як для знаходження площі треба звести в другу ступінь довжину сторони квадрата, а сторона в один метр містить сто сантиметрів, то множником буде 100 * 100 = 10000. Аналогічні обчислення приведуть до множнику, рівному одному мільйону, якщо визначити квадратний метр потрібно з використанням квадратних міліметрів. У разі визначення квадратних метрів через квадратні кілометри множником буде число, менше одиниці — одна стотисячна частка одиниці (0,000001).
  3. Використовуйте документи, зареєстровані в бюро технічної інвентаризації або іншому офіційному державному або муніципальному органі, якщо необхідно визначити квадратні метри площі будівлі, кімнати або земельної ділянки.
  4. Виміряйте довжину і ширину ділянки або приміщення, якщо потрібно визначити, скільки квадратних метрів площі в ньому міститься. Отримані в результаті вимірювань значення треба просто перемножити. Якщо конфігурація поверхні, яку потрібно виміряти в квадратних метрах, має неправильну форму, то її можна розбити на кілька ділянок більш правильної форми, визначити площі кожного з ділянок, а результат скласти.