Як визначити ліквідаційну вартість підприємства


 

Ліквідаційна вартість підприємства показує чисту грошову суму, на яку може розраховувати власник у випадку ліквідації фірми і роздільної продажу всіх активів. Вона розраховується, коли компанія перебуває в стані банкрутства, є збитковою або володіє низькою рентабельністю, а також при прийнятті рішення про ліквідацію. Підприємство оцінюється при цьому як об’єкт нерухомості.Інструкція

  1. Проаналізуйте дані останнього балансового звіту бухгалтерії по підприємству. Складіть список всіх активів підприємства, які необхідно виставити на продаж.
  2. Розробіть календарний графік ліквідації активів і визначте термін експозиції. Це необхідно для того, щоб визначити тимчасові інтервали з дня виставлення об’єкта на продаж за день фактичного укладання угоди. Врахуйте, що на різні види активів потрібні різні періоди часу для реалізації.
  3. Визначте величину валової виручки від ліквідації активів. Для цього необхідно оцінити кожен об’єкт підприємства. Здійснити це можна прямим або непрямим методом. Перший метод передбачає порівняння активів, що виставляються на продаж, з аналогічними об’єктами, які були продані раніше. Непрямий метод проводиться за рахунок визначення ринкової вартості, яка зменшується на суму знижки. Друга величина залежить від терміну експозиції, привабливості об’єкта та інших факторів.
  4. Зменшіть оціночну ліквідаційну вартість активів на суму прямих витрат. До них відносять комісійні витрати на послуги юридичних та оціночних фірм, податки і збори. Дисконтує отримані величини на дату оцінки за ставкою дисконту, яка враховує ризики, пов’язані з продажем об’єкта.
  5. Відніміть з ліквідаційної вартості активів витрати, які пов’язані з витратами на збереження запасів незавершеного виробництва і готової продукції, машин, техніки і обладнання, а також експлуатацію об’єктів нерухомості. Дані витрати розраховують до фактичної дати продажу активів.
  6. Отримайте загальну суму ліквідаційної вартості підприємства і додайте до неї операційний прибуток, отриману під час ліквідаційного періоду. Якщо очікується збиток, то дана сума віднімається.
  7. Відкоригуйте отриману величину на суму переважних прав на виплати та вихідні допомоги працівникам компанії, розрахунки з кредиторами та здійснення обов’язкових платежів до бюджету.