Як визначити маржинальний дохід

Як визначити маржинальний дохід

Маржинальний дохід — один з центральних елементів операційного аналізу. Цей економічний термін використовується у двох значеннях: граничний дохід і одне з джерел прибутку для покриття постійних витрат.

Інструкція

 1. Для найбільш ефективного планування та прогнозування фінансової діяльності підприємства, визначення основних результатів господарської діяльності, а також огляду залежностей обсягів реалізації кінцевої продукції від витрат на виробництво використовується операційний аналіз. Одним з основних елементів цієї системи розрахунків є поняття маржинального доходу.
 2. Термін «маржинальний дохід» фігурує в економічній теорії в двох значеннях. Це обумовлено початковим (англійською) походженням самого слова — marginal. По-перше, це слово означає «межа, граничний», тобто те, що знаходиться на кордоні. По-друге, marginal-це різниця, коливання, звідси використання терміну в значенні «сума покриття» або «маржа». У біржовій термінології маржа — це різниця курсових ставок, для підприємства це та частина залишилася прибутку, яка спрямована на покриття постійних витрат.
 3. Граничний дохід підприємства — це дохід, який приносить продаж додаткової одиниці виробленого товару. Розподіл витрат на постійні та змінні залежить від специфіки кожної окремої компанії. В цілому, постійні витрати — це орендна плата за приміщення, виплата зарплат, здійснення охорони, сплата податків і т.д. Таким чином, маржинальний дохід є однією з головних складових підсумкової прибутку підприємства. Чим вище маржинальний дохід, тим більше компенсація постійних витрат, тим вище чистий прибуток компанії.
 4. Формула визначення маржинального доходу виглядає так:

  МД = ЧД — ПЗ, де ЧД — чистий дохід підприємства від реалізації продукції, ПЗ — сукупність змінних витрат.

  Є також поняття питомої маржинального доходу, а саме на одиницю реалізованого товару:

  МД_уд = (ЧД — ПЗ) / V, де V — об’єм реалізованої продукції.
 5. В операційному аналізі існує поняття так званої точки беззбитковості. Це такий обсяг реалізації продукції підприємства, при якому постійні витрати повністю покриваються отриманим прибутком. При цьому дохід підприємства дорівнює нулю. Це означає, що величина маржинального доходу зрівнялася з сумою постійних витрат.
 6. Точка беззбитковості є найважливішим показником платоспроможності компанії, її фінансового рівноваги. Чим вище фінансові показники над точкою беззбитковості, тим краще платоспроможність компанії, а величина перевищення називається запасом фінансової міцності.