Як визначити маржинальну прибуток


 

Розрахунок маржинального прибутку є важливою складовою операційного аналізу, особливо на підприємствах, що випускають кілька найменувань продукції. Щоб оцінити, яка з них приносить максимальний дохід, необхідно визначити маржинальну прибуток по кожному.Інструкція

  1. Маржинальний прибуток являє собою сумарну величину чистого прибутку підприємства і суми покриття постійних витрат виробництва. Постійні витрати не залежать від обсягу продукції, що випускається, але знаходяться в прямій залежності від часу. До них відносяться, наприклад, плата за оренду та охорону приміщень, податкові виплати і т.д. Таким чином, формула розрахунку має такий вигляд:

    МП = ЧП — Зпер, де МП — маржинальний прибуток, ЧП — чистий прибуток, Зпер — змінні витрати.


  2. Чим більше обсяг продукції, тим менша частка постійних витрат припадає на її одиницю, і навпаки. Це, в свою чергу, впливає на вартість, зменшуючи чи збільшуючи її. Фізичний обсяг, при якому вартість одиниці товару така, що виручка від реалізації ледь покриває витрати, називається точкою беззбитковості.
  3. З формули цього явно не слід, проте величина маржинального прибутку знаходиться у прямій залежності від ціни, а точніше, від різниці цін закупівлі сировини та продажу готового виробу. Таким чином, для збільшення потенційного прибутку є два шляхи: купувати більш дешеві матеріали, розширюючи виробництво, або збільшити націнку. Будь-якому підприємцю ці два методи здадуться привабливими, проте зробити це в умовах реального ринку виявляється непросто.
  4. По-перше, на ринку існує цінова конкуренція, яка диктує граничну ціну в тій чи іншій ніші, вище якого піднімати ціну не можна. Крім того, визначені ліміти встановлює держава, особливо якщо мова йде про предмети першої необхідності. По-друге, через більш дешевих матеріалів впаде і якість продукції, значить, рано чи пізно знизиться попит, тоді обсяг реалізації не буде відповідати прогнозам.
  5. Виходів в цьому випадку може бути два: змінити товар на інший (для підприємств вузької спрямованості) або розрахувати, який із декількох найменувань краще продається, і зосередити всі виробничі сили на ньому.
  6. Розрахуйте частку маржинального прибутку по кожному виду продукції. Подивіться, який з них вносить більший внесок в прибуток фірми. На підставі отриманих даних сформуйте пріоритетну групу товарів.