Як визначити мету уроку

Як визначити мету уроку

Навчальна діяльність являє собою систему заходів, сполучною ланкою яких є поняття мети. Визначеної мети підпорядковані структура, зміст, методика викладання шкільного курсу навчального предмета. Вона співвідноситься з засобами досягнення результату і грає важливу роль у формуванні психологічної системи діяльності. Від правильної постановки мети уроку, від уміння вчителя зробити її особистісно значущої для своїх учнів залежить якість знань школярів.

Інструкція

  1. У самому загальному уявленні мета — це запланований кінцевий результат навчання, розвитку та виховання школярів. На уроці в якості мети виступають засвоювані знання, розумові та фізичні дії, якими необхідно оволодіти, що формуються в учнів моральні категорії.
  2. Приступаючи до формулювання цілей уроку, вивчіть вимоги програми з предмету до системи знань і умінь з даної теми, визначте прийоми роботи, якими важливо опанувати школяру, виявите ціннісні орієнтири, забезпечують особисту зацікавленість учня в результатах навчання.
  3. Виходячи із загального визначення мети, «розкладіть» це поняття на складові триєдиної педагогічного завдання: розвиваючі, освітні та виховні цілі. Пам’ятайте, що всі вони реалізуються на кожному уроці в тому чи іншому обсязі, однак у залежності від конкретної теми і типу уроку одна з складових стає «чільної».
  4. Для визначення освітніх цілей уроку використовуйте поняття формування знань, умінь і навичок учнів. Наприклад, формулювання освітньої мети одного з уроків літератури в 11 класі може бути такий: дати поняття про зв’язок історичного та літературного процесів початку ХХ століття; з’ясувати, в чому своєрідність реалізму в російській літературі початку століття; відзначити різноманіття літературних напрямів, стилів, шкіл, груп .
  5. Для визначення розвиваючих цілей уроку виявите, які навички та вміння необхідно розвинути на конкретному уроці при вивченні даної теми. Наприклад, розвиток вміння аналізувати, виділяти головне, будувати аналогії, узагальнювати, систематизувати, розвиток критичного мислення, груповий самоорганізації, а також естетичних уявлень, художнього смаку, логічного мислення і т.д.
  6. Визначення виховних цілей має включати поняття формування моральних орієнтирів для кожної особистості. Наприклад, виховання поваги до своєї Батьківщини, активної життєвої позиції, чесності, гуманізму і любові до прекрасного і т.д.

Корисні поради

На початку кожного уроку оголошуйте учням не тільки тему, але і цілі. Це дозволить налаштувати школярів на більш якісне сприйняття предметного матеріалу і оцінити рівень досягнення поставлених цілей.