Як визначити межу текучості


 

Межа плинності — це величина механічного навантаження (напруги), при якій в матеріалі наступають незворотні деформації, зміни його розмірів і форми. Величину межі текучості сьогодні використовують для визначення якісних характеристик металів, сталей. Від неї залежить міцність металевих конструкцій, кріпильних елементів, механізмів.Інструкція

 1. Для твердих сталей, які не мають площадки плинності, визначають умовний межа плинності, яка визначається при досягненні 0,2% залишкової деформації. Існують спеціальні таблиці, в яких дані значення меж текучості для різних матеріалів і сталей. Значення визначаються відповідними ГОСТами, прийнятими в Росії.
 2. Для визначення межі текучості використовують два методи: аналітичний та графічний.

  Аналітичний метод. Відповідно до рекомендацій Держстандарту, виберіть зразок арматури (матеріалу) для випробування та визначте його початкове перетин шляхом вимірювання або визначення за відповідною формулою. Помістіть зразок у тензометр, відповідний ГОСТ 18957-73, проведіть кілька випробувань, вимірюючи величини механічної напруги і площі перерізу, величини подовження, аж до розриву матеріалу. Визначте межа плинності зразка за формулою, де він дорівнює відношенню прикладеної (виміряного) механічного напруги до початкової площі перерізу зразка. Вимірюється в МПа (кгс/мм2).
      


 3. Графічний метод полягає в побудові діаграми «напруга-подовження» випробування зразка на тензометра. Візьміть міліметрову папір і побудуйте систему координат, в якій по осі ординат (у) відкладіть навантаження, прикладене до матеріалу під час випробування, а по осі абсцис (х) — величину деформації (подовження) зразка аж до його розриву. Сила, що відповідає межі плинності зразка визначається в точці перетину прямої, що відповідає навантаженню, що діє на зразок в момент випробування, з діаграмою розтягу.
 4. Визначення умовної межі текучості допускається за ГОСТ 1497-84, машинної діаграмі, з умовою періодичного проведення контрольних випробувань зразків за допомогою тензометра, про що повинна бути зроблений запис в нормативно-технічної документації на вироблену продукцію.
      
 5. Фізична величина межі текучості сьогодні використовується для міжнародного вживання при найменуванні більшості марок сталі, оскільки найбільш повно визначає її конструктивні характеристики.