Як визначити моральну шкоду

Як визначити моральну шкоду

Моральна шкода — це грошовий вираз шкоди (фізичних чи моральних страждань), яка була заподіяна громадянинові протиправними діями інших осіб, які порушили його особисті немайнові права. Одним із проявів моральної шкоди виступають переживання, які зазвичай пов’язані з різного роду хворобами, що виникли на тлі моральних страждань з приводу порушення прав.

Інструкція

  1. У Цивільному Кодексі Російської Федерації (ст. 151) визначено поняття «моральної шкоди». Законодавець трактує його як «фізичні і моральні страждання». Це означає, що наслідки протиправних дій повинні відбитися на психічному, або фізичному стані потерпілого. У цей перелік потрапляють різного роду розлади психіки, інше загальне погіршення здоров’я, що стало результатом моральних переживань. Головне, щоб виникли моральні страждання перебували в причинному зв’язку з сталися протиправними діяннями.
  2. Вимоги про відшкодування моральної шкоди подаються до суду спільно з позовом про відшкодування матеріальної шкоди, яка була заподіяна злочином. У заяві необхідно чітко вказати, якого роду моральні страждання були заподіяні, які наслідки вони спричинили за собою, в яку суму (в грошовому вираженні) ви оцінюєте ці переживання. При цьому потрібно забезпечити свою вимогу доказами, у якості яких можуть виступати медичні висновки, довідки про стан здоров’я, показання свідків і т.д.
  3. Питання про розмір моральної шкоди піддається тільки суб’єктивній оцінці. Дане питання вирішує суд, а судді, як і інші люди, можуть оцінювати одну і ту ж ситуацію по-різному. Виходячи з вищесказаного розмір моральної шкоди визначається судом за внутрішнім переконанням з урахуванням доказів, представлених сторонами. На практиці розмір компенсації відразу вказується в позовній заяві, однак суд найчастіше присуджує менші суми, ніж заявлені.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Пам’ятайте, моральна шкода може бути заподіяна тільки людина (фізичній особі), а не підприємству (юридичній особі). Справа в тому, що підприємство в цілому суб’єкт неживий і тому воно не може відчувати моральні страждання.

Корисні поради

Питання про відшкодування морального збитку можна підняти в будь-який час, він не має терміну позовної давності.