Як визначити накладні витрати

Як визначити накладні витрати

Сукупність витрат, які пов’язані зі створенням умов для виконання різного роду робіт або послуг є кошторисною вартістю, тобто накладними витратами. Нормативна кошторисна величина накладних витрат зазвичай відображає необхідні витрати, які входять до складу ціни за виконання робіт чи послуг. Нормуються накладні витрати непрямим способом за рахунок відсотка від фонду оплати праці у складі прямих витрат.

Вам знадобиться

Підрахунок за допомогою калькулятора.

Інструкція

  1. Обчислюється величина накладних витрат шляхом підрахунку по всіх статтях витрат заснована на розрахунках підрядної організації. Нормативи накладних витрат поділяються на 3 види: індивідуальні норми витрат, укрупнені норми за основними видами будівництва і норми за видами будівельних робіт.
  2. Визначення індивідуальних норм здійснюється методом калькуляції кожної статті, передбачає розрахунок маси витрат для конкретних організацій аналітичним методом по всіх статтях витрат і відноситься до фонду оплати праці. Щоб визначити вартість будівельних робіт, які виконуються індивідуальними підприємцями за договорами підряду, розмір витрат рекомендується розраховувати беручи за основу індивідуальну норму, а також беручи для розрахунків ті статті витрат, які повністю відповідають фактичним умовам виконуваних робіт.
  3. Укрупнені нормативи по основних видах будівництва використовуються для розробки інвесторських кошторисів на стадії підготовки документації для участі в тендері.
  4. Під час визначення кошторисної вартості робіт і в розрахунках за вже виконані роботи для підприємців і організацій, які використовують спрощену систему оподаткування, слід виключати з розрахунків індивідуальної норми витрат витрати, пов’язані з оплатою єдиного соціального податку. Допускаються до використання в локальних кошторисах укрупнення нормативів за видами будівництва і ремонтних робіт за коефіцієнтом 0,7.
  5. Порядок застосування нормативів у кошторисах залежить від методів визначення вартості робіт і стадії проектної документації. При застосуванні вартості ремонтно-будівельних робіт в громадських і житлових будинках, нормативи витрат необхідно застосовувати з коефіцієнтом 0,9.
  6. Нормативи витрат на роботи з ремонту виробничих будівель приймаються в розмірі, встановленому для будівельних робіт, а для того, щоб визначити кошторисну вартість з використанням нормативів витрат за видами, понижуючий коефіцієнт не застосовується.

Зверніть увагу

З усіх існуючих програм організаційних перетворень найважче підприємствам дається скорочення накладних витрат.

Корисні поради

Норми за видами будівельних робіт застосовуються на стадії розробки кошторисних документів і при розрахунках за вже виконані роботи або надані послуги.