Як визначити націнку


 

Перш за все, необхідно мати на увазі, що визначення торгової націнки залежить від суб’єкта і мети визначення. З точки зору торгового підприємства націнка має кілька економічних смислів. У першу чергу, торгова націнка визначає прибуток підприємстві. Так, згідно з Методичними рекомендаціями з обліку й оформлення операцій прийому, зберігання та відпуску товарів в організаціях торгівлі (затверджені Листом Роскомторга від 10.07.96 № 1-794/32-5) торговельна націнка становить собою різницю між виручкою від реалізації і купівельною вартістю товарів.


Інструкція

 1. Таким чином, на стадії ціноутворення торгова націнка визначається підприємством самостійно. Найчастіше, торгова націнка встановлюється у вигляді фіксованого відсотка від покупної вартості товарів. Наприклад, при покупної вартості товарів в 100 000 рублів і торгової націнки 30%, торгова націнка становитиме 30 000 рублів, а роздрібна ціна дорівнюватиме 130 000 рублів.

 2. З метою бухгалтерського та податкового обліку торгова націнка визначається згідно вищезгаданим Методичних рекомендацій кількома способами.
  За загальним товарообігу:
  ВД = Т х РН: 100,
  де Т — загальний товарооборот,
  РН — розрахункова торгова надбавка,
  РН = ТН: (100 + ТН) х 100, де ТН — торгова надбавка,%

 3. За асортиментом товарообігу:
  ВД = (Т1 х РН1 + Т2 х РН2 + … + Тn х РНn): 100,
  де Т1, Т2, …, Тn — товарообіги по групах товарів;
  РН1, РН2, …, РНn — розрахункові торговельні надбавки за групами товарів.
  РНn = ТНn: (100 + ТНn) х 100, де ТН1, ТН2, …, ТНn — торгова надбавка за групами товарів,%.

 4. За середнім відсотком:
  ВД = Т х П: 100, де П — середній відсоток валового доходу.
  П = (ТНн + ТНП — Тнв): (Т + ОК) х 100,
  де ТНн — торгова надбавка на залишок товарів на початок звітного періоду;
  ТНП — торгова надбавка на товари, що надійшли за звітний період;
  Тнв — торгова надбавка на товари, що вибули;
  ОК — залишок товарів на кінець звітного періоду.

 5. За асортиментом залишку товару:
  ВД = (ТНн + ТНП — Тнв) — ТНК,
  де ТНК — торгова надбавка на залишок товарів на кінець звітного періоду.
  Виберіть метод визначення націнки, найбільш відповідний вашої організації, і закріпіть його в обліковій політиці.